Kiểm tra khảo sát chất lượng đợt II môn: Toán (lớp 7)

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 877Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra khảo sát chất lượng đợt II môn: Toán (lớp 7)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra khảo sát chất lượng đợt II môn: Toán (lớp 7)
Phòng gd & đt thanh oai 	 
Họ và tên : ...................................................................................
Lớp : ...................................................................................
 Kiểm tra khảo sát chất lượng đợt II
Năm học 2009 - 2010
Môn : Toán (Lớp 7)
 Điểm Lời phê của cô giáo	
	I - Trắc nghiệm :
	Câu 1 : Khoanh tròn vào chữ cái em cho là đúng :
	a/ - Phép toán là 
A . 	B . 	C . 	D . 
	b/ - Từ a.d = b.c Ta có :
A . 	B . 	C . 	D . 
	c/ - y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là - 3 thì
A . y = x	B . y = x	C . y = -3x	D . y = 3x
d/ - kết quả của x nay cặp tỉ lệ thức là
A . 	B . 	C . 	D . 
Câu 2 : Điền vào dấu ...
a/ - Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và ... thì a và b song song với nhau.
b/ - Qua 1 điểm ở ngoài 1 đường thẳng ... song song với đường thẳng đó.
c/ - Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với ... thì chúng song song với nhau.
d/ - Một đường thẳng vuông góc với ... thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.
II - Tự luận :
Câu 1 : Tính giá trị của biểu thức (có thể bằng cách hợp lý)
a/ - 	A = (2) - ()
b/ - 	B = 
Câu 2 : Tím x biết :
a/ -	5x : 25 = 0,2 : 0,8
b/ - 	x + 3,5 - 
Câu 3 : Có 3 lớp 7A ; 7B ; 7C của 1 trường THCS. Biết 2 lớp 7A và 7B có tổng số học sinh là 85 em. Nếu chuyển 10 em học sinh từ 7A sang 7C thì số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt Tỉ lệ với 7, 8, 9. Tìm số học sinh ban đầu của ba lớp.
Câu 4 : Cho biết A = 500 ; AB = AC
Lấy M là trung điểm của BC 
a/ - Chứng minh 
	b/ - Tính các góc của và 
	Câu 5 : Tím x biết :
đáp án, biểu điểm
	I - Trắc nghiệm :
	Câu I : Mỗi câu đúng 0,25 điểm
a/ - 	C . 	 
b/ - 	D . 
c/ - 	C . y = -3x	 
d/ - 	A . 	 
Câu 2 : (Điền đúng theo K9 SGK)
II - Tự luận :
Câu 1 : (1,5 điểm)
a/ - 	A = 	(0,5 điểm)
	A = 4 + 	(0,25 điểm)
b/ - 	B = 
	= 1 + 1 - 1 - 	(0,75 điểm)
Câu 2 : (1 điểm)	
a/ -	Tìm đúng 0,5 điểm
b/ - 	Tìm đúng 0,5 điểm
Câu 3 : (2 điểm)
Gọi số học sinh 3 lớp 7A ; 7B ; 7C ban đầu lần lượt là x, y, z (0<x,y,z<85:x,y,z.
Nếu chuyển số học sinh từ 7A => 7C khi đó số học sinh 7A là x - 10
	số học sinh 7C là z + 10
Theo đầu bài ta có 
Theo t/c dãy tỉ số bằng nhau thì 
= 
Vậy x-10=7.5=35	z+10=9.5=45
x=45 (h/s)	z=45-10
y=8.5=40(h/s)	z=35 (h/s)
Vậy ban đầu 7Acó 45 học sinh
	7B có 40 học sinh
	7C có 35 học sinh
Câu 4 : (3,0 điểm) :
GT
KL
Viết đúng : 0,5 điểm
 	a/ - Xét và có (1 điểm)
AB = AC
MB = MC => = 	(C.C.C)
AM chung
b/ - và (C.C.C)
=> 	A1 = A2	mà BAC = 500
	B = C	BAC = A1 + A2 = 2A1
	M1 = M2	=> 	2A1 = 500
	A1 = 250 = A2
Tương tự M1 = M2 = 900	(1 điểm)
Xét có M1 = 900 => B = 900 - A1 = 900 - 250 = 650
	Vậy B = C = 650 (0,5 đ)
Câu 5 : (0,5 điểm)
 = 1,4 + 2,6 = 4
=> x - 0,2 = 4 hoặc x - 0,2 = - 4
X = 4 + 0,2 = 4,2 hoặc x = - 4 + 0,2
	x = - 3,8

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_KS_giua_ki_I_toan_7.doc