Kiểm tra học kì II – Năm học: 2014 – 2015 môn: Toán lớp 6

docx 1 trang Người đăng tranhong Lượt xem 712Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì II – Năm học: 2014 – 2015 môn: Toán lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì II – Năm học: 2014 – 2015 môn: Toán lớp 6
KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2014 – 2015
MÔN: TOÁN LỚP 6
(Thời gian làm bài 90')
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6
Bài 1:  (2đ) Rút gọn các phân số sau đến tối giản
Bài 2: (2đ) Thực hiện phép tính:
Bài 3: (2đ) Tìm x:
Bài 4: (1,5 điểm) Một lớp có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại.
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.
Bài 5: (2 điểm) Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho góc yOz = 80o.
a) Tính góc xOz?
b) Vẽ Om, On lần lượt là tia phân giác của góc xOz và góc yOz. Hỏi hai góc và có phụ nhau không? Tại sao?
Bài 6:(0,5 điểm) Cho 
Chứng minh A < 2.

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_on_tap_hoc_ki_2_mon_Toan_lop_6.docx