Kiểm tra học kì I -Năm học 2013-2014 môn : Sinh học - Lớp 7 (thời gian làm bài :45 phút)

doc 3 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 875Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I -Năm học 2013-2014 môn : Sinh học - Lớp 7 (thời gian làm bài :45 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I -Năm học 2013-2014 môn : Sinh học - Lớp 7 (thời gian làm bài :45 phút)
 PHÒNG GD&ĐT KRÔNGBUK	KIỂM TRA HỌC KÌ I-NĂM HỌC 2013-2014
	TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG Môn :SINH HỌC-LỚP 7
	 (Thời gian làm bài :45 phút)
II.Ma trận đề
Tên chủ đề
Mức độ nhận thức
Tổng
(100%)
Nhận biết
(30%)
Thông hiểu
 (40%)
Vận dụng thấp (20%)
Vận dụng cao(10%)
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1.Ngành thân mềm
04 tiết
45%= 4,5đ
Nhận biết được đặc điểm cấu tạo của đại diện thân mềm
Trình bày được đặc điểm chung của ngành thân mềm
Nêu được ý nghĩa của ngành thân mềm
Nêu được ý nghĩa cách dinh dưỡng của trai
22,22%=
1đ
2 câu
44,44%
=
2đ
0,5 câu
11,12%
=
0,5đ
1 câu
22,22%
=
1đ
0,5 câu
45%=
4,5đ
4 câu
2.Ngành chân khớp
08 tiết
55% = 5,5đ
Nhận biết được đặc điểm đặc trưng của các châu chấu
Trình bày được đặc điểm cấu tạo của tôm sông, 
Biết được cần diệt sâu hại ở giai đoạn nào
Nêu được vai trò thực tiễn của lớp giáp xác
Giải thích được tập tính lột xác của động vật thuộc ngành chân khớp
9,09 %
=
0,5 đ
1 câu
9,09%
=
0,5đ
1 câu
9,09%
= 
0,5đ
1câu
45,45%
=
2,5đ
1 câu
27,28%
=
1,5đ
1 câu
55%=
5,5đ
5 câu
Tổng số câu
Tổng số điểm
100% =10đ
3 câu
1,5 đ
15%
1 câu
0,5đ
5%
0,5 câu
2đ
20%
2 câu
1đ
10%
1,5 câu
3,5đ
30%
1 câu
1,5 đ
15%
9 câu
10 đ
100%
II.Nội dung kiểm tra
I.Phần trắc nghiệm(3đ)
Hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1 :Trai giữ vai trò làm sạch nước vì ?
	a)Có thể lọc các cặn vẩn trong nước
	b)Lấy các cặn vẩn làm thức ăn
	c)Tiết các chất nhờn kết các cặn bã trong nước lắng xuống đáy bùn
	d)Cả a,b,c đều đúng
Câu 2 :Cơ thể tôm gồm :
	a)Hai phần:đầu-ngực,bụng	b)Hai phần:đầu,ngực-bụng
	c)Ba phần:đầu,ngực,bụng	d)Cả a,b,c đều sai
Câu 3 :Đặc điểm nào không đúng ở bạch tuộc
	a) Mai lưng phát triển 	b) Sống ở biển
	c) Là động vật thuộc ngành thân mềm	d) Có tua miệng
Câu 4 :Châu chấu hô hấp bằng :
	a)Mang	b)Phổi
	c)Hệ thống ống khí	d)Da
Câu 5 :Những đại diện nào sau đây đều thuộc ngành thân mềm :
	a)Bạch tuộc,sò,ốc sên,trai	b)Bạch tuộc,ốc vặn,giun đỏ	
	c)Mực,rươi,ốc sên	d)Ốc vặn,rươi,ốc anh vũ
Câu 6 :Để bảo vệ mùa màng,tăng năng suất cây trồng phải diệt sâu ở giai đoạn nào ?
	a)Giai đoạn bướm	b)Giai đoạn nhộng
	c)Giai đoạn sâu non	d)Cả a,b,c đều sai
II.Phần tự luận(7đ)
Câu 1(3đ) :Nêu đặc điểm chung của ngành thân mềm ?Ngành thân mềm có ý nghĩa gì với đời sống con người ?
Câu 2(2,5đ) : Nêu vai trò thực tiễn của lớp giáp xác ?
Câu 3(1,5đ) Tại sao động vật thuộc ngành chân khớp muốn lớn lên phải trải qua sự lột xác nhiều lần?
ĐÁP ÁN
I.Phần trắc nghiệm(3đ)
1-d
2-a
3-a
4-c
5-a
6-c
II.Phần tự luận(7đ)
Câu 1 :
*Đặc điểm chung của ngành thân mềm (2đ)
-Cơ thể mềm yếu,có lớp vỏ đá vôi bao bọc(0,5),không phân đốt.(0,5đ)
-Có khoang áo,hệ tiêu hoá phân hoá.(0,5)
-Cơ quan di chuyển thường đơn giản(0,5)
*Ý nghĩa đối với đời sống con người (1đ)
Có lợi(0,5đ)
-Cung cấp thực phẩm :trai,sò,mực.
-Có giá trị xuất khẩu :mực,sò,
-Làm vật trang trí,đồ trang sức :ngọc trai,vỏ ốc
-Có giá trị về mặt địa chất :vỏ ốc,sò
Có hại (0,5đ)
Nhưng bên cạnh đó cũng có một số loài gây hại :là vật chủ trung gian truyền bệnh,gây hại cho cây trồng
Câu 2(2,5đ)
Vai trò của giáp xác.
- Lợi ích
+ Là nguồn thức ăn của cá.(0,25)
+ Là nguồn cung cấp thực phẩm.(0.25)
+ Là nguồn lợi xuất khẩu(0,5)
- Tác hại:
+ Có hại cho giao thông đường thủy.(0,5)
+ Có hại cho nghề cá.(0,5)
+ Truyền bệnh giun sán.(0,5
Câu 3(1,5đ)
Cơ thể động vật thuộc ngành chân khớp được bao bọc bởi lớp vỏ kitin rắn chắc , cứng cáp (0,5) bởi thế độ co giãn và đàn hồi kém(0,5).Muốn lớn lên thì chúng phải cởi bỏ lớp vỏ cũ ,nếu không sẽ gây tổn thương cho cơ thể.(0,5)
Tổ chuyên môn	GV ra đề
Bùi Thị Hồng Hạnh	Cao Thị Vân Anh

Tài liệu đính kèm:

  • docDe va DA thi HKI.doc