Đề kiểm tra học kì I Sinh học 7 (Đề 2) - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phạm Mệnh

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 15/01/2021 Lượt xem 312Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Sinh học 7 (Đề 2) - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phạm Mệnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Sinh học 7 (Đề 2) - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phạm Mệnh
UBND HUYỆN KINH MÔN
TRƯỜNG THCS PHẠM MỆNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2016-2017
Môn: Sinh học; Lớp: 7
Thêi gian lµm bµi: 45 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò)
I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Môi trường sống của trùng roi xanh là:
	A. Ao, hồ, ruộng.	B. Biển.
	C. Cơ thể người.	D. Cơ thể động vật
Câu 2: Loài nào của ngành ruột khoang gây ngứa và độc cho người ?
A.Thủy tức 	B.Sứa 
C.San hô 	D.Hải quỳ 
Câu 3: Người ta xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm vì:
A. Thân mềm có khoang áo 	
B. Thân mềm có tầng keo
C. Thân mềm có vỏ đá vôi 	
D. Thân mềm mất đối xứng 
Câu 4: Động vật có quá trình phát triển ấu trùng phải ký sinh trong ốc là:
A. Sán lá gan 	B. Giun đũa 
C. Giun kim .	D. Sán dây 
Câu 5: Đặc điểm cơ bản nhất để nhận biết động vật thuộc ngành chân khớp là.
A. Có hạch não phát triển 
B. Hệ tuần hoàn hở
C. Có lớp vỏ ki tin 
 	D. Các phần phụ phân đốt và khớp động 
Câu 6: Vây nào của cá làm nhiệm vụ làm tăng diện tichsdocj của thân cá giúp cá khi bơi không bị nghiêng ngả: 
Vây lưng, vây bụng.	B. Vây ngực, vây đuôi.
C. Vây lưng, vây hậu môn.	 	D. Vây lưng, vây đuôi. 
II. Tự luận (7 ®iÓm) 
Câu 1 (2,5điểm): Nêu đặc điểm chung của ngành thân mềm?
Câu 2 (2,5điểm): Trình bày cấu tạo ngoài của châu chấu? Vì sao châu chấu non phải nhiều lần lột xác mới lớn lên thành con trưởng thành? 
Câu 3 (2điểm): Giun tròn khác với giun giẹp ở đặc điểm nào? Vì sao giun đũa không bị tiêu huỷ bởi các dịch tiêu hoá trong ruột non người? 
------------------Hết-----------------
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm) 
	Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
A
B
C
A
D
C
II. Tự luận (7 ®iÓm) 
Câu
Đáp án
Điểm
1
- Đặc điểm chung của ngành thân mềm:
+ Thân mềm, không phân đốt
+ Có vỏ đá vôi
+ Khoang áo phát triển
+ Hệ tiêu hoá phân hoá
+ Cơ quan di chuyển thường đơn giản
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
2
- Cấu tạo ngoài của châu chấu: Cơ thể gồm 3 phần:
+ Đầu: Có râu, mắt kép, cơ quan miệng
+ Ngực: 3 đôi chân, 2 đôi cánh
+ Bụng: Nhiều đốt, mỗi đốt có một đôi lỗ thở
- Ấu trùng phải lột xác nhiều lần vì lớp vỏ kitin cứng rắn bao bọc không lớn theo cơ thể được.
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
1 đ
3
*Giun tròn khác giun dẹp ở các đặc điểm:
- Tiết diện ngang cơ thể tròn
- Bắt đầu có khoang cơ thể chưa chính thức
- Ống tiêu hoá phân hoá
*Giun đũa không bị tiêu huỷ vì: lớp vỏ cuticun bọc ngoài cơ thể luôn căng tròn, có tác dụng như bộ áo giáp
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

Tài liệu đính kèm:

  • dockt hk sinh 7 2.doc