Kiểm tra học kì I môn: Toán lớp 7 có đáp án

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 804Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I môn: Toán lớp 7 có đáp án", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I môn: Toán lớp 7 có đáp án
PHÒNG GD&ĐT HOÀNH BỒ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
TRƯỜNG TH & THCS ĐỒNG SƠN NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút
 (không kể thời gian giao đề )
I.TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm ): Khoanh tròn chữ cái đúng
1/ Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?
 A. B. C. D. 
2/ Số là kết quả của phép tính:
 A. B. 1- C. + 1 D. 1 - 
 3/ Nếu = 9 thì x bằng:
 A. 3 B. 6 C. 9 D. 81
4/ Biết y tỉ lệ thuận với x và khi x = -3 thì y = 1. Khi x = 1 thì y bằng:
 A. B. - C. 3 D. -3
 5/ Tam giác ABC có , = 1360. Góc B bằng:
 A. 440 B. 320	 C. 270 D. 220
 6/ Cách phát biểu nào sau đây diễn đạt đúng tính chất góc ngoài của tam giác:
 A. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong.
 B. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.
 C. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng ba góc trong.
 D.Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng một góc trong và một góc kề với nó.
II. TỰ LUẬN(7điểm):
Câu 7: ( 1điểm ) thực hiện phép tính: 
Câu 8: ( 1 điểm ) Tìm x biết: 
Câu 9: ( 2 điểm ) Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày . Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)
Câu 10: ( 3 điểm ) Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ox lấy điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho OC = OD.
	a) Chứng minh: AD = BC.
	b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: 
Hướng dẫn chấm kiểm tra học kỳ I môn Toán 7
I.TRẮC NGHIỆM( 3 điểm): Mỗi câu chọn đúng cho 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
A
D
B
D
B
II. TỰ LUẬN(7điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 7
= 4.4-25=16 -25= -9
(1đ)
 Câu 8
(1 đ)
Câu 9
Gọi thời gian 15 công nhân xây xong ngôi nhà là x (ngày) 	
Vì số công nhân làm và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên ta có: 
Vậy thời gian 15 công nhân xây xong ngôi nhà là 180 (ngày).	
2 đ
Câu 10
GT
, OA = OB,
 OC = OD,
KL
 a)AD = BC.
b) 
a) OAD vàOBC có:
 OA = OB (gt); : góc chung; OD = OC(gt)
 Do đó OAD = OBC (c.g.c)
 AD = BC ( 2 cạnh tương ứng )
 b) Xét EAC và EBD có: 
 AC = BD (gt);
 (cmt)
 ( vì OAD = OBC )
EAC = EBD (g.c.g)
0,5đ
Câu a
(1đ)
Câu b
(1,5đ)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 7
 Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Các phép tính về số hữu tỉ, căn bậc hai
Thực hiện được các phép tính đơn giản
Thực hiện được các phép tính về số hữu tỉ
Vận dụng các phép tính về số hữu tỉ giải bài toán tìm x
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ:
3
1,5
15% 
1
1 
10% 
1
1
10%
5
3,5
35%
Đại lượng tỉ lệ thuận. Tỉ lệ nghịch
Biết tìm giá trị tương ứng của hai ĐLTLT
Giải bài toán về ĐLTLN
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ:
1
0,5
5%
1
2
20%
2
2,5
25%
Đường thẳng song song, vuông góc. Tổng các góc của tam giác, tam giác bằng nhau
Hiểu được tính chất góc ngoài của tam giác
Vận dụng định lí tổng 3 góc của một tam giác tính số đo của góc còn lại
Vận dụng tam giác bằng nhau chứng minh đoạn thẳng bằng nhau
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ:
1
0,5
5%
1
0,5
5%
1
3
30%
3
4
40%
Tổng số câu:
Tổng sốđiểm:
Tỉ lệ:
3
1,5
15%
3
2
20%
3
3,5
35%
1
3,5
35%
10
10
100%
Người ra đề Người duyệt đề:

Tài liệu đính kèm:

  • docMa_tran_chuan_de_dap_an_Toan_7_HKI.doc