2 Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số Lớp 7 - Năm học 2017-2018

docx 4 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 21/11/2023 Lượt xem 123Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "2 Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số Lớp 7 - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số Lớp 7 - Năm học 2017-2018
Trường THCS . Thứ ngày.tháng 9 năm 2017.
Họ tên: BÀI KIỂM TRA MÔN: ĐẠI SỐ 
Lớp: 7  Thời gian: 15 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên:
I-Trắc nghiệm:
Bài 1: (3 điểm) Điền đúng sai vào ô trống sau:
a) ; b) 
c) ; d) 
đ) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ là một số không âm. 
e) Nếu | x | > 0 thì x > 0 
II - Tự luận: (7 Điểm)
 Bài 2:(4 điểm). Tính: a); b) ;
Bài 3:(4 điểm) Tìm x: a) 12,45 – x + 4,25 = 6,763; b) ; 
BÀI LÀM:
........
Trường THCS  Thứ ngày.tháng 9 năm 2017.
Họ tên: BÀI KIỂM TRA MÔN: ĐẠI SỐ 
Lớp: 7  Thời gian: 15 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên:
I-Trắc nghiệm:
Bài 1: (3 điểm) Điền đúng sai vào ô trống sau:
a) ; b) 
c) ; d) 
đ) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ là một số dương. 
e) Nếu | x | > 0 thì x ≠ 0 
II - Tự luận: (7 Điểm)
 Bài 2:(3 điểm). Tính: a); b) 
Bài 3:(4 điểm) Tìm x: 
 a) 12,45 – x - 4,25 = 6,763; b) ; 
BÀI LÀM:
.........

Tài liệu đính kèm:

  • docx2_de_kiem_tra_15_phut_mon_dai_so_lop_7_nam_hoc_2017_2018.docx