Kiểm tra Hình học 7 chương I, thời gian: 45 phút

docx 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 802Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Hình học 7 chương I, thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra Hình học 7 chương I, thời gian: 45 phút
Họ & tên:.	KIỂM TRA HÌNH HỌC 7 CHƯƠNG I
Lớp:.	Thời gian: 45 phút
Đề bài
Bài 1: (2 điểm) Vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận của các định lý sau:
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.
Bài 2: (3 điểm) 
Cho hình vẽ, biết: . 
Chứng minh: 
Tính: 
 c
 a A C 550
 1
b B 1 2
 D
Bài 3: (3 điểm) 
Cho hình vẽ, biết: .
 Tính: 
 x A
 300
 I
 ?
 B y
Bài 4: (2 điểm) Cho tia Ot là tia phân giác của , gọi đối đỉnh với . Chứng minh: 
Bài làm
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA HÌNH HỌC 7 CHƯƠNG I
Nội dung
Điểm
Bài 1:
(2 điểm)
a) Hình vẽ:
 x 
 O 
 y 
0,5
GT
 đối đỉnh với , đối đỉnh với 
KL
0,5
b) Hình vẽ:
 c
 a 
b 
0,5
GT
 và 
KL
0,5
Bài 2:
(3 điểm)
a) Vì tại A và tại B
Nên: 
0,5
b) Ta có: (Hai góc đối đỉnh) 
0,5
Vì nên: (Hai góc so le trong)
0,5
Vì nên: 
0,5
0,25
0,5
Vậy: 
0,25
Bài 3:
(3 điểm)
Hình vẽ:
 x A
 300
 I z
 ?
 B y
Kẻ 
0,5
Vì nên: (Hai góc so le trong) 
0,5
Ta có: 
0,25
0,25
0,25
Vì nên: (Hai góc trong cùng phía) 
0,5
0,25
0,25
Vậy: 
0,25
Bài 4:
(2 điểm)
 x
 t
 O y
0,5
GT
Tia Ot là tia phân giác của 
 đối đỉnh với 
KL
0,25
Chứng minh:
Vì Tia Ot là tia phân giác của 
Nên: (1)
0,5
Vì đối đỉnh với 
Nên: (2)
0,5
Từ (1) và (2) suy ra: 
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docxKiem_tra_Hinh_7_Chuong_I.docx