Kiểm tra Hình học 7 chương 3

docx 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 868Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Hình học 7 chương 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra Hình học 7 chương 3
Test Math 60 min
Bài 1 (5 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
1. Cho tam giác ABC có . Số đo hai góc B và C lần lượt là 
A. 	B. 
C. 	D. 
2. Cho tam giác ABC có . Tam giác ABC là 
A. Tam giác vuông	B. Tam giác đều
C. Tam giác tù	D. Tam giác nhọn
3. Tam giác ABC vuông tại A, có AB = 4,5 cm, BC = 7,5 cm. Độ dài AC:
A. 5,5 cm	B. 6,2 cm
C. 6 cm	D. 6,5 cm
4. Tam giác ABC có AB = AC, thuộc dạng đặc biệt nào?
A. cân B. đều	C. vuông	D. vuông cân
5. Tam giác ABC có góc A bằng , các tia phân giác của góc B và C cắt nhau ở I. Góc BIC có só đo là:
A. B. 	C. 	D. 
6. Tam giác ABC cân tại A, 	. Số đo góc là 
A. 	B. 
C. 	D. 
7. Cho tam giác có AB = AC. Gọi M là trung điểm BC. Câu nào sau đây sai:
A. 	B. AM là phân giác của góc A
C. 	D. 
8. Tam giác ABC, các tia phân giác của góc B và C cắt nhau ở I và góc BIC có só đo là . Số đo góc A là 
A. B. 	C. 	D. 
9. Cho AB = 3 cm, AC = 4 cm, AB // CD và góc như hình vẽ. Chọn khẳng định đúng:
A. BC = 7cm
B. AB = CD
C. 
D. AD=BC
10. Khẳng định nào đúng?
A. Góc ngoài của ∆ là góc kề với góc trong của ∆ đó.
B.Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau
C. Nếu 2 cạnh và 1 góc của ∆ này bằng 2 cạnh và 1 góc của ∆ kia thì 2 ∆ đó bằng nhau. 
D. Nếu 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông này bằng 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông kia thì 2∆ đó bằng nhau.
Bài 2: (5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A(góc A < 90º)  . Vẽ AH vuông góc với BC tại H. 
a. Chứng minh: ΔAHC = ΔAHB. 
b. Kẻ HM vuông góc với AC tại M. Trên tia đối của tia HM lấy điểm N sao cho HN = HM. Chứng minh: BN // AC.
c.  Kẻ HQ vuông góc với AB tại Q. Chứng minh BC là đường trung trực của NQ.
BTVN
Bài 1. Cho tam giác MNK vuông tại M. Biết MN = 9cm; MK = 12cm. 
a) Tính NK. 
b) Trên tia đối của tia MN lấy điểm I sao cho MN = MI. Chứng minh: ΔKNI cân. 
c) Từ M vẽ MA ⊥ NK tại A, MB ⊥ IK tại B. Chứng minh ΔMAK = ΔMBK 
d) Chứng minh: AB // NI. 
Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A. 
a. Cho biết AB = 9cm; BC =15cm. Tính AC rồi so sánh các góc của tam giác ABC. 
b. Trên BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Từ D vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại E. Chứng minh: ΔEBA = ΔEBD.
 c. Lấy F sao cho D là trung điểm của EF. Từ D vẽ DM ⊥ CE tại M, DN ⊥ CF tại N. Cho góc ECF = 60º và CD = 10cm. Tính MN.

Tài liệu đính kèm:

  • docxkiem_tra_hinh_hoc_7_chuong_3.docx