Kiểm tra chất lượng giữa học kì I môn: Toán 7

doc 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1108Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chất lượng giữa học kì I môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chất lượng giữa học kì I môn: Toán 7
TRƯỜNG THCS THỤY TRÌNH - HUYỆN THÁI THỤY
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán 7 (Thời gian làm bài: 75 phút)
I/ Trắc nghiệm: (2 điểm) Chọn đáp án đúng
1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ 
 A.; 	 B.; 	 C.; D.
2. Kết quả của phép tính là:
A.; 	B.; 	 C.; 	D.
 3. Tỉ lệ thức nào sau đây không suy ra từ đẳng thức a.b = c.d 
A. ; 	 B. ; 	 C. ; 	 D. .
4. Cho 3 đường thẳng a, b, c. Biết a // c và c ^ b. Khẳng định nào là đúng:
 A. ab; 	 B. a và b cùng vuông góc với c;
 C. a // b; D. a và b cùng song song với c.
 II/ Tự luận: (8 điểm) 
Câu 1(2 điểm) : Thực hiện phép tính:
a) ; 	b) .
Câu 2 (1,5 điểm) : Tìm x biết:
a) 	 b)
Câu 3(1,5 điểm) : 
Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3 ; 4 ; 5. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó, biết rằng chu vi của tam giác đó là 24cm.
Câu 4 (2 điểm) : Cho tam giác ABC có . Qua đỉnh B của tam giác kẻ 
đường thẳng xy vuông góc với cạnh AB. 
 a) Chứng minh xy // AC.
 b) Biết góc . Tính số đo các góc còn lại của tam giác ABC.
Câu 5 (1 điểm) : Tìm x, y biết: 
HD CHẤM VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I
Môn: Toán 7
I/ Trắc nghiệm (2đ): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
	1 - B	; 2 - D	;	3 - A	;	 4 - A	;	
II/ Tự luận:
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
1
2đ
a)
 = 	
1
b)
. = 
=
0.5
0.5
2
1,5đ
a)
 => 
Vậy .
0.75
b)
 hoặc 
 hoặc 
 hoặc x = - 4,5. Vậy hoặc. x = - 4,5.
0.75
3
1,5đ
- Gọi độ dài ba canh của tam giác lần lượt là x, y, z (cm), 
(x, y, z > 0)
 và x + y + z = 24
 Từ đó 
tìm được và KL: 
0.5
0.5
0.5
4
2đ
A
B
C
y
x
- Vẽ hình và ghi giả thiết kết luận đúng
0.5
a)
- Ta có vuông tại A (1) 
- (gt) (2)
- Từ (1) và (2) xy // AC (định lí)
0.25
0.25
0.25
b)
- Vì xy // AC, suy ra: (so le trong)
- Trong tam giác vuông ABC ta có:
 (định lí)
=> 
0.25
0.25
0.25
5
1đ
Ta có: và với mọi x, y.
Do đó: khi và chỉ khi
 và 
Suy ra: 12 – 2x = 0 và 3y – x = 0
=> x = 6 và y = 2 (thỏa mãn). 
0,5
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem_tra_chat_luong_giua_HK_1.doc