Kiểm tra 45 phút Hình học 7 tiết 54

doc 5 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 964Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút Hình học 7 tiết 54", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45 phút Hình học 7 tiết 54
PHÒNG GD&ĐT HỒNG NGỰ
TRƯỜNG THCS-THƯỜNG THỚI HẬU A
CẤU TRÚC ĐỀ VÀ MA TRẬN
KIỂM TRA 45 PHÚT HÌNH HỌC 7. TCT 54
HỌ VÀ TÊN : Châu Thị Yến Phương
Chức vụ : Giáo Viên
Môn : HÌNH HỌC 7
Nội dung:
I.Thống nhất cấu trúc 
Câu hỏi
Điểm
Nội dung
1
2,0
Tam giác cân, tam giác đều
2
4,0
Định lý Pytago
3
4,0
Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
TỔNG 
10,0
II. Thống nhất Ma trận đề 
Câu
Điểm
Tổng Điểm
Nhận biết
Thông hiểu
VD Thấp
VD Cao
1
1,0
1,0
2,0
2
1,0
2,0
1,0
4,0
3
1,0
1,0
2,0
4,0
Cộng
3,0 (30%)
4,0 ( 40%)
2,0 (20%)
1,0(10%)
10 (100%)
Ma trận đề kiểm tra
Điểm
CỘNG
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
1. Tam giác cân, tam giác đều
Biết định nghĩa tam giác cân
Tìm được các tam giác cân trên hình vẽ
Số câu
1
1
2
Số điểm tỉ lệ %
1,0
1,0
2,0
2. Định lý Pytago
Biết phát biểu định lí Pytago
Hiểu cách tìm độ dài cạnh qua định lí
Vận dụng định lí vào bài toán thực tế
Số câu
1
1
1
3
Số điểm tỉ lệ %
1,0
2,0
1,0
4,0
3 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Biết các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông
Giải thích được hai tam giác vuông bằng nhau
Vận dụng chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau
Số câu
1
1
2
4
Số điểm tỉ lệ %
1,0
1,0
2,0
4,0
Tổng số câu
3
3
2
1
9
Tổng số điểm
3,0
 (30%)
4,0 
( 40%)
2,0
 (20%)
1,0
(10%)
10 (100%)
ĐỀ KIỂM TRA MÔN: HÌNH HỌC TCT 54
	Người ra đề KT đề xuất: Châu Thị Yến Phương
	(Đề kiểm tra gồm: 01 trang)
ĐỀ CHÍNH
Câu I: (2điểm) 
a) Phát biểu định nghĩa tam giác cân.
b) Tìm các tam giác cân có trên hình vẽ.
Câu II: (4điểm) 
a) Phát biểu định lí Py-ta-go.
b) Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài cạnh huyền BC.
c) Tính độ dài đường chéo của một mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài 8 dm và chiều rộng 6 dm
Câu III:(4 điểm)
1. a) Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông
 b) Hai tam giác vuông đã cho trên hình vẽ có bằng nhau không? Vì sao?
2. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H Î BC). Chứng minh rằng
a) 
b) AH là tia phân giác góc A
Hết
ĐỀ KIỂM TRA MÔN: HÌNH HỌC TCT 54
	Người ra đề KT đề xuất: Châu Thị Yến Phương
	(Đề kiểm tra gồm: 01 trang)
ĐỀ PHỤ
Câu I: (2điểm) 
a) Phát biểu định nghĩa tam giác đều
b) Tìm các tam giác cân có trên hình vẽ.
Câu II: (4điểm) 
a) Phát biểu định lí Py-ta-go đảo.
b) Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 4cm, AC = 3cm. Tính độ dài cạnh huyền BC.
c) Tính độ dài đường chéo của một mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài 0,8 m và chiều rộng 6 dm
Câu III:(4 điểm)
1. a) Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông
 b) Hai tam giác vuông đã cho trên hình vẽ có bằng nhau không? Vì sao?
2. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H Î BC). Chứng minh rằng
a) 
b) AH là tia phân giác góc A
Hết
ĐÁP ÁN HÌNH HỌC 7 TCT 54
Câu I: (2điểm)
NỘI DUNG
ĐIỂM
a) Phát biểu đúng định nghĩa tam giác cân
b) Các tam giác cân là : ΔABC và ΔBDC 
1.0
0.5-0.5
Câu II: (4điểm)
NỘI DUNG
ĐIỂM
a) Phát biểu đúng định lí Py-ta-go.
b) ΔABC vuông tại A ta có
 Vậy cạnh huyền BC = 5 cm 
c) Gọi độ dài đường chéo của mặt bàn hình chữ nhật là x 
 Áp dụng định lí Pytago ta có 
 Vậy độ dài đường chéo của mặt bàn hình chữ nhật là 10 dm
1.0
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
Câu III: (4điểm)
NỘI DUNG
ĐIỂM
1.a.Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông
- Hai cạnh góc vuông
- Cạnh góc vuông - góc nhọn kề
- Cạnh huyền - góc nhọn
- Cạnh huyền - cạnh góc vuông
b. Tam giác vuông ABC và tam giác vuông DEF bằng nhau vì 
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5-0.5
2.
a) Xét hai tam giác vuông HAB và HAC có
 AB = AC (tam giác ABC cân)
 AH là cạnh chung
Do đó:(cạnh huyền–cạnh góc vuông)
b) Do nên 
 Vậy AH là tia phân giác góc A 
0.25
0. 25
0.25
0.25
0.5
0.5
*Học sinh có cách làm bài khác đúng, lập luận chặt vẫn hưởng trọn số điểm.

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem_tra_chuong_II_hinh_hoc_hay.doc