Kiểm tra 45 phút Đại số lớp 7 chương 1 – Đề số 11

pdf 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1028Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút Đại số lớp 7 chương 1 – Đề số 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45 phút Đại số lớp 7 chương 1 – Đề số 11
Họ và tên: ................................................ 
Lớp: ....................................................... 
Điểm số: 
KIỂM TRA 45 PHÚT ĐẠI SỐ LỚP 7 
 CHƯƠNG 1 – Đề số 11 
Đọc kỹ câu hỏi và thực hiện bài làm ngay trên tờ giấy này 
( Không sử dụng tài liệu ) 
Câu 1 (3 điểm) : Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể) 
a) 
4
3
 - 
1
3
 .
2
5
 ; b) −3. (
−1
3
)2 − 
−5
6
+ |
−3
4
| ; c ) 
310 . 88 
221 . 916 
Câu 2 (5 điểm) : Tìm x, biết: 
a) 
1
3
 - 
3
4
 x = 
2
5
 ; b) ( 
−3
4
 )x = 
81
256
 ; c) 
2
3
 - |𝑥 +
1
2
| = 
−3
4
 ; d) (5)x+3 = 55 : 1255 ; e) x2 = x5 
Câu 3 (1 điểm): So sánh : (-32)9 và ( -16 )13 
Câu 4 (1 điểm): Chứng minh 1 + 3 + 32 + 33 +  + 350 = ( 351 – 1 ) : 2 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 Truy cập  để xem đáp án và biểu điểm chi tiết 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfKIEM_TRA_45_PHUT_CHUONG_1_DE_11.pdf