Kiểm tra 45 phút - Đại số 7

doc 6 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 689Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút - Đại số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45 phút - Đại số 7
KIỂM TRA 45 PHÚT
ĐẠI SỐ 7
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2đ)
Đọc kĩ câu hỏi và trả lời vào giấy làm bài bằng cách điền chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất
Câu 1: Câu nào trong các câu sau SAI:
A. 7 Q	B. – 5 R	C. I	D. N R
Câu 2: Tìm çxç biết x = 
A. çxç = 	 	B. çxç = 	 C. çxç = 	D. çxç = 
Câu 3: Tính bằng:
A. 	 	B. 	 C. 	 	D. 
Câu 4: Cho x = 6,67254. Khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì số x bằng:
A. 6,672	 	B. 6,67	 	 C. 6,6735	D. 6,673
KIỂM TRA 45 PHÚT
ĐẠI SỐ 7
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2đ)
Đọc kĩ câu hỏi và trả lời vào giấy làm bài bằng cách điền chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất
Câu 1: Câu nào trong các câu sau SAI:
A. 7 Q	B. – 5 R	C. I	D. N R
Câu 2: Tìm çxç biết x = 
A. çxç = 	 	B. çxç = 	 C. çxç = 	D. çxç = 
Câu 3: Tính bằng:
A. 	 	B. 	 C. 	 	D. 
Câu 4: Cho x = 6,67254. Khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì số x bằng:
A. 6,672	 	B. 6,67	 	 C. 6,6735	D. 6,673
Câu 5: Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
A) 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho tỉ lệ thức . Kết quả x bằng :
A.	 – 5,7	B. 	5,7	 C. 	– 6	 D. 	– 3
Câu 7: Kết quả của phép tính 76 : 75 bằng 
A. 	711 B. 	 C. 	7 D. 	72 
Câu 8: Tìm số nguyên n thỏa mãn các đẳng thức sau 
A. n = 12	 B. n = 8	 C. n = 4	D. n = 6
Hết
Câu 5: Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
A) 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho tỉ lệ thức . Kết quả x bằng :
A.	 – 5,7	B. 	5,7	 C. 	– 6	 D. 	– 3
Câu 7: Kết quả của phép tính 76 : 75 bằng 
A. 	711 B. 	 C. 	7 D. 	72 
Câu 8: Tìm số nguyên n thỏa mãn các đẳng thức sau 
A. n = 12	 B. n = 8	 C. n = 4	D. n = 6
Hết
KIỂM TRA 45 PHÚT
ĐẠI SỐ 7
Họ tên học sinh
ĐIỂM
Lời nhận xét
Lớp
ĐỀ
Câu 9: ( 2 đ) Tính hợp lí nếu có a./ 	b./ 
Câu 10: (2.5 đ) Tìm x biết a./	b./ 
Câu 11: (1 đ) Tìm x ,y biết và 
Câu 12: (2 đ) Ba lớp 7A,7B, 7C trồng được 180 cây. Tính số cây của mỗi lớp biết rằng số cây của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 5:6:7.
Câu 13: Cho . Tính giá trị biểu thức B=
Bài làm 
Đọc kĩ nội dung điền chữ cái đứng trước đáp án vào bảng sau: 
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Đáp án
ĐÁP ÁN 
ĐỀ KIỂM TRA 45 ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG I
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Đáp án
C
B
B
D
B
A
C
C
Câu
Đáp án
Điểm
9.a
=
0.5
=
0.25
=
0.25
9.b
=
0.5
=
0.25
=1
0.25
10.a
0.5
0.5
10.b
 hoặc 
0.5
 à 
0.5
à 
0.5
11
0.5
0.25
0.25
12
Gọi a, b,c lần lượt là số cây trồng mỗi lớp 7A, 7B, 7C
0.25
và a + b +c = 180
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
Vậy lớp 7A: 50 cây ; 7B: 60 cây; 7C: 70 cây
0.25
13
0.25
à
à
0.25

Tài liệu đính kèm:

  • docKT45_C1_DS7_De1.doc