Đề kiểm tra 1 tiết môn: Hình học 7 ( tiết 16 tuần 8 theo ppct)

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 883Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Hình học 7 ( tiết 16 tuần 8 theo ppct)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Hình học 7 ( tiết 16 tuần 8 theo ppct)
PHÒNG GD&ĐT 	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS .	MÔN: HÌNH HỌC 7
 ( Tiết 16 Tuần 8 theo PPCT)
Họ và tên:.
Lớp : 7
Điểm
Lời phê của Thầy 
Câu 1: Cho hình vẽ bên. Biết hai đường thẳng a và b song song với nhau và .
Hãy viết tên các cặp so le trong và các cặp góc trong cùng phía.
Tính số đo của 
Kẻ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a tại M.
Chứng tỏ rằng: c b
Câu 2. . Cho hình vẽ bên: 
	1) Vì sao a//b ? 
	2) Tính số đo của góc A1, góc A2. 
Câu 3 . Cho hình vẽ. Biết :Ax//By và góc CAx = 1200 và góc ACB = 600 . 
Tính số đo góc CBy
PHÒNG GD&ĐT 	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS .	MÔN: HÌNH HỌC 7
 ( Tiết 16 Tuần 8 theo PPCT)
Họ và tên:.
Lớp : 7
Điểm
Lời phê của Thầy 
Bài 1: 
Cho hình 1: ( a //b, )
a) Chỉ ra góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía với góc B2.
b) Tính số đo các góc: 
c) Tính số đo các góc: .
a
b
A
B
1
2
3
4
4
1
2
3
400
Hình 1
Bài 2: Cho hình vẽ bên. Biết góc C1 = góc D1 và .
Vì sao AC// BD ? 
Chứng tỏ rằng: DBAB
Bài 3. Cho hình vẽ. 
Biết :Ax//By và góc CAx = 1200, góc ACB = 900. 
Tính số đo góc CBy

Tài liệu đính kèm:

  • docT17_KIEM_TRA_HINH_7_CHUONG_1.doc