Kiểm tra 40 phút Đại số lớp 7 - Bài số 1

pdf 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 971Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 40 phút Đại số lớp 7 - Bài số 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 40 phút Đại số lớp 7 - Bài số 1
Họ và tên: ...................................................... 
Lớp: ................................................................ 
Điểm số: 
KIỂM TRA 40 PHÚT ĐẠI SỐ LỚP 7 
 BÀI SỐ 1 
Đọc kỹ câu hỏi và thực hiện bài làm ngay trên tờ giấy 
này ( Không sử dụng tài liệu ) 
Câu 1 ( 3 điểm) : Tính : a) 
−7
3
 : (-1
2
5
 ) - 
5
3
 . (-3) b) 
3
7
 – ( 
−3
7
 - 
−3
7
 ) c) 0,75 – 0,5 . 
7
2
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
Câu 2 ( 4 điểm ) : Tìm x biết : a) –x - 
2
3
 = −
6
7
 ; b) – x : 
−3
7
 = 7 ; c) −1
1
2
 + 3 = - x + 
1
7
 ; d) 
7
𝑥
 = 
−8
3
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
Câu 3 ( 2 điểm ) Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách hợp lý nhất : 
a) A = ( 
1
2
 - 
7
13
 - 
1
3
 ) + ( 
1
2
 - 
6
13
 - 1
1
−3
 ) ; b) B = ( 6 - 
2
3
 + 
1
2
 ) – ( 5 + 
5
3
 - 
3
2
 ) – (3 - 
7
3
 + 
5
2
 ) 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
Câu 4 (1 điểm) : Giả sử x = ; y = ( a, b, m ∈ Z, b # 0) và x < y. 
Hãy chứng tỏ rằng nếu chọn z = thì ta có x < z < y 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfKT 40 phut Bai 1.pdf
  • pdfDap an KT 40 phut Bai 1.pdf