Kiểm tra 1 tiết (tiết 18) môn: Đại số 9

doc 1 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 933Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết (tiết 18) môn: Đại số 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết (tiết 18) môn: Đại số 9
KIỂM TRA 1 TIẾT tiet 188888888888
MÔN: ĐẠI SỐ 9
Câu 1 ( 3,0 điểm)
Tìm căn bậc hai của 121
Với giá trị nào của x thì có nghĩa?
Tính 
Câu 2 ( 2,0 điểm) Thực hiện phép tính
a) 
b) 
Câu 3 ( 2,0 điểm) Rút gọn biểu thức sau:
a) ( với a < 0)
b) ( với a > 0; b0)
Câu 4 (2,0 điểm) Thực hiện phép tính 
Câu 5( 1,0 điểm) Rút gọn biểu thức sau:
A = ( với x > 0, ) 
V. Đáp án
Câu
Nội dung
Điểm
1
3.0 điểm
a) Căn bậc hai của 121 là 11 và -11
0.5-0.5
b) có nghĩa khi 2x – 4 0 2x 4 x 2.
Vậy x 2 thì có nghĩa
0.75
0.25
c) = 2 - 9 + 12 = 5
1.0
2
2 điểm
a) 
1.0
b) =
1.0
3
2 điểm
a) ( do a < 0)
1.0
b) =( do a>0)
1.0
4
2 điểm
1.0
0.5-0.5
5
1 điểm
. 
 ( với x > 0, )
1.0

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_1_tiet_dai_so_9_tiet_18.doc