Kiểm tra 1 tiết môn: Sinh học 7

doc 3 trang Người đăng haibmt Lượt xem 1062Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn: Sinh học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết môn: Sinh học 7
HỌ VÀ TÊN:................................................ 	 
Lớp:......................................................................	
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: SINH HỌC 7
Đề 01:
Câu 1:(2,5đ)Em hãy trình bày vòng đời của trùng sốt rét? Vì sao bệnh hay xảy ra ở miền núi 
Câu 2: (2,0đ) Trình bày đặc điểm chung của ngành ĐVNS?
Câu 3: (2,5đ) Em hãy cho biết nguyên nhân nhiễm giun đũa và các biện pháp phòng tránh giun đũa kí sinh ở người ?
Câu 4: (2,0đ)Vai trò của giun đất trong việc cải tạo đất nông nghiệp.
Câu 5: (1,0đ) Giải thích vì sao động vật vùng nhiệt đới đa dạng và phong phú hơn vùng ôn đới và Nam Cực?
BÀI LÀM
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HỌ VÀ TÊN:................................................ 	 
Lớp:......................................................................	
	 KIỂM TRA 1 TIẾT	
MÔN: SINH HỌC 7
Đề 02:
Câu 1:(2,5đ)Nêu nguyên nhân gây bệnh giun đũa và các biện pháp phòng tránh giun đũa kí sinh ở người ?
Câu 2: (2,0đ) Thủy tức có thể sinh sản theo những cách nào?
Câu 3: (2,5đ) Em hãy trình bày vòng đời của sán lá gan? Vì sao trâu bò ở nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều?
Câu 4: (2,0đ)Vai trò thực tiễn của ĐVNS?
Câu 5: (1,0đ) Cuốc phải giun đất thấy có chất lỏng màu đỏ chảy ra?Đó là chất gì va ftaij sao có màu đỏ?
BÀI LÀM
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_1_tiet_sinh_8.doc