Hình học 7: Kiểm tra 1 Tiết chương I

docx 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 692Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hình học 7: Kiểm tra 1 Tiết chương I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hình học 7: Kiểm tra 1 Tiết chương I
Giáo viên: Trương Thị Hồng Thịnh
Trường THCS Lê Vĩnh Mai Nam – tp Vinh – tỉnh Nghệ An
Hình học 7: Kiểm tra 1 Tiết chương I
Bài 1. (2 điểm): Vẽ hỡnh và viết giả thiết, kết luận của định lớ : “ Hai đường thẳng phõn biệt cựng vuụng gúc với một đường thẳng thứ ba thỡ chỳng song song với nhau”.
Bài 2. (2 điểm). Nhận biết định lí từ hình vẽ sau rồi 
ghi giả thiết và kết luận của định lí đó.
Bài 3. (3 điểm). Cho hỡnh vẽ bờn: 
	1) Vỡ sao a//b ? 
	2) Tớnh số đo của A1; A4.
Bài 4( 3 điểm) : 
Cho hình vẽ, biết m // n. Tính THP
Hình học 7: Kiểm tra 1 Tiết chương I
Bài 1. (2 điểm): Vẽ hỡnh và viết giả thiết, kết luận của định lớ : “ Hai gúc đối đỉnh thỡ bằng nhau”.
Bài 2. (2 điểm). Cho đoạn thẳng AB dài 5 cm. Vẽ đường trung trực d của đoạn thẳng AB.
Bài 3: (3 điểm) Cho hỡnh vẽ bờn: 
Biết a//b. Tớnh số đo của B1; D1. 
Bài 4( 3điểm) : Cho hình vẽ. 
Biết: AB // DE; A = 500, 
D = 600. Tính ACD ?
Hình học 7: Kiểm tra 1 Tiết chương I
Bài 1:(2 điểm) Vẽ hỡnh và viết giả thiết, kết luận của định lớ : “ Hai đường thẳng phõn biệt cựng song song với một đường thẳng thứ ba thỡ chỳng song song với nhau”.
Bài 2:(2 điểm) Nhận biết định lí từ hình vẽ sau rồi ghi giả thiết và kết luận của định lí đó.
Bài 3. (3 điểm). Cho hỡnh vẽ bờn: 
1) Vỡ sao a//b ? 
2) Tớnh số đo của cỏc gúc A3; A4.
Bài 4:( 3điểm) Cho hình vẽ bên, biết 
c // d. Tính số đo của KPL
Hình học 7: Kiểm tra 1 Tiết chương I
Bài 1:(2 điểm) Vẽ hỡnh và viết giả thiết, kết luận của định lớ : “ Một đường thẳng vuụng gúc với một trong hai đường thẳng song song thỡ nú cũng vuụng với đường thẳng kia”.
Bài 2:(2 điểm) Nhận biết định lí từ hình vẽ sau rồi ghi giả thiết và kết luận của định lí đó.
Bài 3: (3 điểm) Cho hỡnh vẽ bờn:
1) Vỡ sao a//b ?
2) Tớnh số đo của MCD; aCD?
Bài 4:( 3điểm) Cho hình vẽ, biết: a // b. Tính AOB ?

Tài liệu đính kèm:

  • docxkiem tra 1Tiet hinh chuong I - HH7 chính thức(16 - 17) - Copy.docx