Giáo án Môn: sinh học 7 kiểm tra 15 phút

doc 1 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 873Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Môn: sinh học 7 kiểm tra 15 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Môn: sinh học 7 kiểm tra 15 phút
	Mụn: Sinh học 7
	Soạn: 22/11/2015
	Kiểm tra: 30/11/2015
KIỂM TRA 15 PHÚT
ĐỀ BÀI
Cõu 1: (6 điểm) Nờu đặc điểm cấu tạo ngoài của nhện? Chức năng của từng bộ phận cấu tạo ngoài đú?
Cõu 2: (3 điểm) Cấu tạo ngoài của chõu chấu gồm mấy phần? Mụ tả mỗi phần cơ thể của chõu chấu?
Cõu 3: (1 điểm) Vỡ sao hệ tuần hoàn ở sõu bọ lại đơn giản đi?
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Cõu
Đỏp ỏn
Điểm
1
Các phần cơ thể
Tên bộ phận quan sát
Chức năng
Đầu – ngực
- Đôi kìm có tuyến độc.
- Đôi chân xúc giác phủ đầy lông
- 4 đôi chân bò
- Bắt mồi và tự vệ
- Cảm giác về khứu giác, xúc giác
- Di chuyển chăng lưới
Bụng
- Đôi khe thở
- 1 lỗ sinh dục
- Các núm tuyến tơ
- Hô hấp
- Sinh sản
- Sinh ra tơ nhện
1 đ
1 đ
1 đ
1 đ
1 đ
1 đ
2
- Cơ thể gồm 3 phần:
+ Đầu: Râu, mắt kép, cơ quan miệng.
+ Ngực: 3 đôi chân, 2 đôi cánh
+ Bụng: Nhiều đốt, mỗi đốt có 1 đôi lỗ thở.
0,5 đ
1 đ
1 đ
0,5 đ
3
Vỡ hệ tuần hoàn khụng làm nhiệm vụ vận chuyển oxi nữa mà chỉ vận chuyển chất dinh dưỡng
1 đ
Phạm Mệnh, ngày 30 thỏng 11 năm 2015
DUYỆT CỦA BGH
Người soạn
Ngụ Thị Thu Thủy

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_15_phut_sinh_7.doc