Giáo án Hình học 7 Tiết 15: Ôn tập chương I (tiếp)

docx 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 742Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 7 Tiết 15: Ôn tập chương I (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Hình học 7 Tiết 15: Ôn tập chương I (tiếp)
TUẦN 8 Ngày soạn: 6/ 10/2015
Ngày dạy: 14/10/2015
Tiết 15: ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiếp)
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 
- Học sinh hệ thống hoá lại được các kiền thức về đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song. 
2. Kĩ năng 
- Học sinh Sử dụng thành thạo những dụng cụ để vẽ hai đường thẳng vuông góc, song song. 
- Học sinh kiểm tra được 2 đường thẳng cho trước có vuông góc hay song song hay không.
- Học sinh vận dụng được các tính chất của đường thẳng vuông góc, song song để làm bài tập. 
3. Thái độ 
- Học sinh yêu thích bộ môn, học tập nghiêm túc.
- Học sinh có tinh thần hợp tác nhóm, rèn tính độc lập, sáng tạo.
4. Năng lực :
- Học sinh được phát triển năng lực sử dụng các dụng cụ đo vẽ trong hình học ; năng lực suy luận logic ; năng lực giao tiếp ; năng lực hợp tác ; năng lực tự học.
* HSKT: Viết được một số kiến thức cơ bản của chương, Biết vẽ và kiểm tra 2 đường thẳng song song, 2 đường thẳng vuụng gúc
B. CHUẨN BỊ :
- Thước thẳng, thước đo góc.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: 
I. Tổ chức lớp:
II. Kiểm tra bài cũ:
III. Tiến trình bài học:
GV: Nhắc lại hệ thống kiến thức đó học trong tiết trước thông qua hệ thống sơ đồ tư duy
GV: Thông báo các dạng bài tập luyện tập
2 dạng: dạng 1: Tính góc; dạng 2: chứng minh hai đường thẳng vuông góc
- Học sinh đọc đề bài
- Vẽ hình vào vở
? Bài toán cho ta biết điều gì, cần phải tính điều gì.
GV: Yêu cầu HS nhắc lại tính chất hai đường thẳng song song
- Học sinh trả lời
? có quan hệ với nhau như thế nào với góc O1 và góc O2 
- Học sinh: 
? So sánh với 
- Học sinh: 
? So sánh với 
- Học sinh: 
? Tính ; 
- 1 học sinh đứng tại chố trả lời
? Vậy x bằng bao nhiêu.
GV: ? Bài toán cho ta biết điều gì, cần phải tính điều gì.
GV: dựa vào bài 1 nêu cách làm
HS: Từ O kẻ tia Om //a hoặc kẻ Om//b
GV: Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 58
? Vẽ hình và đặt tên cho các đoạn thẳng, các góc.
- Cả lớp làm bài
- 1 học sinh lên bảng trình bày
- Lớp nhận xét, bổ sung.
Yêu cầu HS ghi GT – KL bài toán
Yêu cầu lớp thảo luận theo nhóm điền vào các ô trống cho đúng
- Đại diện nhóm lên trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Giáo viên yêu cầu hS phát biểu các cách khác để tính số đo các góc mà đề bài yêu cầu.
GV: Chuyển tiếp dạng 2: Chứng minh hai đường thẳng vuông góc
GV: Dựa vào kiến thức đã học nêu các cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc
HS: Nêu các cách chứng minh
GV: Chốt lại có 2 cách
Cách 1:dùng định nghĩa
Cách 2: Dùng tính chất
GV: Yêu cầu HS nêu GT – KL bài toán
Kiến thức
 Bài tập
Dạng 1: Tính góc
Bài 1: Cho hình vẽ ( biết a//b//Om). Tính số đo góc AOB
Vì Om nằm giữa OA và OB nên 
Vì m // a (2 góc so le trong) , vì m // b (2 góc trong cùng phía thì bù nhau)
Bài 2: Bài tập 57 (tr104-SGK)
Từ O kẻ Om nằm trong sao cho Om//a
Vì Om nằm giữa OA và OB nên 
Vì m // a (2 góc so le trong) , 
vì Om//a và b//a nên Om // b 
 (2 góc trong cùng phía thì bù nhau)
Bài 3 (tr104-SGK)
GT
d // d' // d''
KL
Bài giải
 (2 góc so le trong của d' // d'')
 (2 góc đồng vị của d' // d'')
Vì và là 2 góc kề bù nên +=1800 
 (Do tính chất của 2 góc đối đỉnh)
(2 góc đ.vị của d // d'') 
 (2 góc đ.vị của d // d'') 
Dạng 2: Chứng minh hai đường thẳng vuông góc
Bài 4: Cho hình vẽ bên.Chứng tỏ ac 
Ta có : 
Mà 2 góc C1; B1 ở vị trí trong cùng phía của b và c
Nên b // c
Vì ba và b//c nên ca
Bài tập dành cho HSKT: 
Vẽ 2 đường thẳng a và b song song với nhau
Vẽ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a và đường thẳng b
IV. Củng cố: 
- Học sinh nhắc lại các tính chất của 2 đường thẳng song song, quan hệ giữa tính vuông góc và song song, tính chất của 3 đường thẳng song song.
V. Hướng dẫn học ở nhà: 
- Ôn tập lại toàn bộ kiến thức trong chương
- Xem, làm lại các bài tập đã chữa
- Ôn tập, chuẩn bị giờ sau kiểm tra

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao an hoi giang tuan 8 tiet 15.docx