Bài tập tự luận Hình học Lớp 7

doc 1 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 04/11/2023 Lượt xem 61Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập tự luận Hình học Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập tự luận Hình học Lớp 7
Phiếu số 10
Bài 1:Chứng minh rằng :nếu hai điểm A và B nằm trên cùng một tia gốc O thì khoảng cách giữa các trung điểm M và N của hai đoạn thẳng OA và OB bằng nửa khoảng cách giữa hai điểm A , B
Bài 2: Hãy chứng tỏ rằng điều khẳng định sau đây là sai: “hai góc bằng nhau thì đối đỉnh”
Bài 3: Chứng minh rằng : nếu ba điểm A,B,C,thẳng hàng và A không nằm giữa B và C thì khoảng cách từ điểm A đến trung điểm M của đoạn thẳng BC bằng nửa tổng độ dài của hai đoan thẳng AB và CD tức là 
Bài 4: Cho tam giác ABC ,kẻ tia phân giác Bx của góc B ;Bx cắt AC tại M .từ M kẻ đường thẳng song song với AB , nó cắt BC tại N.Từ N kẻ Ny song song với Bx. Chứng minh rằng 
a) 
b) tia Ny là tia phân giác của góc MNC
Bài 5: Cho tam giác ABC có Từ C kẻ CH vuông góc với AB
Chứng minh rằng 
Bài 6: Cho góc nhọn xOy .Tại một điểm O’ nằm trong góc đó ,kẻ O’x’//Ox;O’y’//Oy. Chứng minh rằng 
Bài 7:Chứng minh định lý :Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau
Bài 8: Chứng minh định lý: nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì 
Hai góc đồng vị bằng nhau
Hai góc trong cùng phía bù nhau 
Bài 9 : Chứng minh rằng ,trong hai góc bù nhau ,nếu 
Có một vuông thì góc còn lại cũng là góc vuông 
Có một góc là góc nhọn thì góc còn lại là góc tù .Ngược lai có một góc là góc tù thì góc còn lại là góc nhọn 
Bài 10: Viết giả thiết ,kết luận và chứng minh chi tiết mệnh đề sau “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”
Bài 11: Cho góc xOy và Oz là một tia bất kỳ nằm trong góc đó .Gọi Om là tia phân giác của góc xAz và On là tia phân giác của góc yOz thế thì =

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_tu_luan_hinh_hoc_lop_7.doc