Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 - Trường THCS Giảng Võ

doc 2 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 1512Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 - Trường THCS Giảng Võ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 - Trường THCS Giảng Võ
Trường Thcs Giảng võ đề kiểm tra chất lượng ĐầU NĂM
 MÔN Toán LớP 8
 Thời gian làm bài : 60 phút
Đề I ( Học sinh được sử dụng máy tính cầm tay )
Họ và tên học sinh:..............................................................................Lớp:...................
Bài 1.(3,0 điểm)
 Cho 2 đa thức: f(x) = 
 g(x) = 
 a) Thu gọn đa thức f(x) và g(x)
 b) Tính f() ; g(- 1).
 c) Chứng tỏ đa thức f(x) + g(x) > 0 với mọi giá trị của biến x.
Bài 2.(3,0 điểm) Tìm x biết:
 a) 
 b) 
 c) ( Với x ≥ 0 ).
Bài 3.(3,5 điểm) 
 Cho đoạn thẳng AB có M là trung điểm . Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các tia Ax và By cùng vuông góc với AB . Lấy điểm C bất kỳ trên tia Ax ( C ≠ A) . Qua M vẽ đường thẳng vuông góc với MC cắt tia By tại D và cắt tia đối của tia AC tại E.
 a) Chứng minh: AE = BD
 b) So sánh CD và CE . Từ đó chứng minh AC + BD = CD
 c) Vẽ MH ^ CD ( H ẻ CD ). Chứng minh tứ giác AHDE là hình thang cân
 d) Cho và AB = 10cm . Tính độ dài AH và HB.
Bài 4.(0,5 điểm)
 Cho các số hữu tỷ x , y , z thỏa mãn điều kiện: x + y + z = 0
 Chứng minh rằng: A = là bình phương của một số hữu tỷ.
Chúc các con làm bài tốt !
Trường Thcs GIảNG Võ đề kiểm tra chất lượng ĐầU NĂM
 MÔN Toán LớP 8
 Thời gian làm bài : 60 phút
Đề II (Học sinh được sử dụng máy tính cầm tay)
Họ và tên học sinh:.............................................................................Lớp:.....................
Bài 1.(3,0 điểm) 
 Cho 2 đa thức: f(x) = 
 g(x) = 
 a) Thu gọn đa thức f(x) và g(x)
 b) Tính f() ; g(- 2)
 c) Chứng tỏ đa thức f(x) + g(x) > 0 với mọi giá trị của biến x.
Bài 2.(3,0 điểm) Tìm x biết:
 a) 
 b) 
 c) (Với x ≥ 0).
Bài 3.(3,5 điểm) 
 Cho đoạn thẳng AB có E là trung điểm . Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các tia Ax và By cùng vuông góc với AB . Lấy điểm F bất kỳ trên tia Ax ( F ≠ A) . Qua E vẽ đường thẳng vuông góc với EF cắt tia By tại I và cắt tia đối của tia AF tại K.
 a) Chứng minh: AK = BI
 b) So sánh FI và FK. Từ đó chứng minh AF + BI = FI
 c) Vẽ EH ^ FI ( H ẻ FI ). Chứng minh tứ giác AHIK là hình thang cân
 d) Cho và HB = 8cm. Tính độ dài AH và AB.
Bài 4.(0,5 điểm)
 Cho các số hữu tỷ x , y , z thỏa mãn điều kiện: x + y + z = 0 
 Chứng minh rằng: A = là bình phương của một số hữu tỷ.
Chúc các con làm bài tốt !

Tài liệu đính kèm:

  • docKSCL_dau_nam_toan_8.doc