Giáo án Đại số 7 - Tiết 63 và 64

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 690Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 63 và 64", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Đại số 7 - Tiết 63 và 64
Ngày soạn: 20. 3. 2016.
Tiết: 63	.	Bài dạy: CỘNG VÀ TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết cộng và trừ đa thức một biến theo hai cách: theo hàng ngang và theo cột dọc sau khi đã sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến hay luỹ thừa tăng dần của biến.
	2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng cộng, trừ đa thức.
3. Thái độ: Giáo dục tư duy linh hoạt khi phát hiện các hạng tử đồng dạng để thực hiện cộng, trừ cho nhanh.
II. CHUẨN BỊ:
	1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SBT, SGV, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT, thước thẳng, máy tính, bảng nhóm. Ôn tập khái niệm đa thức, bậc của đa thức, cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Nắm vững quy tắc bỏ dấu ngoặc.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Ổn định tình hình lớp (1 ph): Kiểm tra sỹ số học sinh.
	2. Kiểm tra bài cũ (6 ph): Gọi đồng thời hai học sinh lên bảng chữa bài tập 40 và 42 SGK.
	3. Giảng bài mới:
- Giới thiệu bài (1 ph): Đã biết cộng, trừ hai đa thức. Một vấn đề đặt ra là: Cộng, trừ hai đa thức một biến được thực hiện như thế nào? Nội dung tiết học hôm nay ta sẽ hiểu rõ được điều đó.
	- Tiến trình bài dạy:
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG
 12 ph
Hoạt động 1:
Nêu ví dụ trang 44 SGK. Yêu cầu HS tính tổng?
Ta đã biết cộng hai đa thức , do đó cộng hai đa thức một biến ta tiến hành tương tự.
Ngoài cách làm trên, ta có thể cộng hai đa thức theo cột dọc( chú ý đặt các hạng tử đồng dạng ở cùng một cột)
Trình bày cách 2 như SGK.
Chú ý: 
+) Cách 1: Khi nhóm các hạng tử đồng dạng thành từng nhóm cần sắp xếp đa thức luôn
+) Cách 2: Sắp xếp đa thức theo cùng một thứ tự và đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột.
GV: Tuỳ theo trường hợp cụ thể, ta áp dụng cách nào cho hù hợp.
Hoạt động 1:
Cả lớp làm vào vở. 
Một học sinh lên bảng làm theo cáh 1( cách đã biết)
Nghe giảng và ghi bài.
Nửa lớp làm cách 1; nửa lớp làm cách 2.
1. Cộng hai đa thức một biến.
Ví dụ: Cho hai đa thức:
Hãy tính tổng của chúng?
Giải:
Cách 1:
Cách 2:
+
14 ph
Họat động 2:
Ta tiến hành tương tự như phép cộng.
Theo dõi việc hoạt động của HS..
Có thể trình bày cách khác của cách 2 theo quy tắc: Để cộng hoặc trừ hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện theo những cách nào?
Gọi 1 HS đọc lại phần chú ý ở SGK?
Hoạt động 2:
Nửa lớp làm cách 1 và một nửa lớp làm cách 2.
Nghe giảng.
Trả lời như SGK.
Đọc phần chú ý.
2. Trừ hai đa thức một biến.
Ví dụ: Tính P(x) – Q(x) với P(x) và Q(x) đã cho ở phần 1
Giải
Cách 1: 
 Cách 2
-
 9 ph
Họat động 3:
Hoạt động 3:
3. Củng cố: 
	4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (2 ph): 
	- Ra bài tập về nhà: Bài 44; 46; 47; 48; 49; 50 trang 46 – 47 SGK.
	Khi thu gọn đồng thời sắp xếp đa thức theo cùng một thứ tự
	Khi cộng, trừ các đơn thức đồng dạng chỉ cộng, trừ các hệ số, phần biến giữ nguyên.
	Khi lấy đa thức đối của một đa thức phải lấy đối tất cả các hạng tử của đa thức.
	- Chuẩn bị bài mới: Làm bài tập hôm sau chúng ta tiếp tục thực hiện cộng, trừ đa thức một biến.
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: 
Ngày soạn: 20. 3. 2016.
Tiết: 64.
Bài dạy: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN (tt).
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức: Củng cố về đa thức một biến; cộng, trừ đa thức một biến.
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm hay tăng của biến và tính tổng, hiệu các đa thức.
	3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận khi tính toán.
II. CHUẨN BỊ:
	1. Chuẩn bị của giáo viên : SGK, SBT, SGV, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT, thước thẳng, máy tính, bảng nhóm. Ôn quy tắc bỏ dấu ngoặc; cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ổn định tình hình lớp (1 ph): Kiểm tra sỹ số học sinh.
	2. Kiểm tra bài cũ (6 ph): Gọi học sinh lên bảng chữa bài tập 44 trang 45 SGK.
	Kết quả là đa thức bậc mấy? Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do?
	3. Giảng bài mới:
- Giới thiệu bài (1 ph): Vận dụng cách cộng, trừ đa thức một biến vào việc giải các bài tập như thế nào? Hôm nay chúng ta tiến hành Luyện tập.
	- Tiến trình bài dạy:
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG
 10 ph
Hoạt động 1:
Cho HS giải trên bảng con bài tập 49 trang 46 SGK.
Nhận xét xem các đa thức M và N đã được thu gọn chưa?
Lưu ý: Muốn xác định bậc của một đa thức ta phải xét xem đa thức đó đã ở dạng thu gọn chưa.
Hoạt động 1:
Thực hiện trên bảng con.
1. 
9 ph
Họat động 2:
Cho HS làm bài tập 51 trang 46 SGK theo nhóm.
Cho đại diẹn 2 nhóm trình bày.
Hỏi thêm: Xác định bậc của đa thức tổng và hiệu? Tìm hệ số cao nhất và hệ số tự do?
Hoạt động 2:
Hoạt động nhóm 
Cử đại diện nhóm trình bày, HS lớp nhận xét.
Trả lời được.
2. 
a) 
10 ph
Hoạt động 3:
Gọi đồng thời ba học sinh lên bảng tính giá trị của đa thức ở bài tập 52 trang 46 SGK? Cả lớp cùng thực hiện.
Cách tính giá trị của đa thức?
Hãy nêu kí hiệu giá trị của đa thức P(x) tại x = -1?
Hoạt động 3:
Ba em lên bảng thực hiện, cả lớp cùng làm.
Rút gọn rồi thế số.
Kí hiệu là P(-1)
Cần tính 
P(-1); P(0); P(4)?
Nêu nhận xét.
3.
6 ph
Họat động 4:
Muốn tìm bậc của một đa thức ta tiến hành như thế nào?
Cách cộng, trừ đa thức một biến?
Cách tính giá trị của một đa thức?
Hoạt động 4:
Thu gọn và sắp xếp theo luỹ thừa tăng hoặc giảm của biến.
Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.
Thu gọn, sắp xếp, thực hiện một trong hai cách đã biết.
Thu gọn và thế số.
Kí hiệu A(3) là giá trị của đa thức A(x) tại x = 3.
4. Củng cố
	4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (2 ph): 
	- Ra bài tập về nhà: Bài tập 39, 40, 41, 42 trang 51 SBT.
	- Chuẩn bị bài mới: Nghiệm của đa thức một biến.
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: 

Tài liệu đính kèm:

  • doct63 - 64d.doc