Đề và đáp án thi chọn học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 - Đề số 9 - Phòng GD & ĐT Thủy Nguyên

doc 2 trang Người đăng dothuong Lượt xem 409Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề và đáp án thi chọn học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 - Đề số 9 - Phòng GD & ĐT Thủy Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề và đáp án thi chọn học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 - Đề số 9 - Phòng GD & ĐT Thủy Nguyên
UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 
MÔN: LỊCH SỬ 8
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2 điểm)
	Cuộc khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?
Câu 2: (3 điểm)
	Vì sao cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Nhật Bản lại thoát khỏi thân phận thuộc địa? Liên hệ với Việt Nam?
Câu 3: (2 điểm)
	Vì sao nói Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản?
Câu 4 (3 điểm)
	Nêu những hiểu biết của em về khởi nghĩa Đốc tít?
 -----------------------------Hết-----------------------------
UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
......................
HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG
MÔN: LỊCH SỬ 8
Câu 1: (2 điểm)
Cuộc khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?
- Mục tiêu chiến đấu không phải để khôi phục lại chế độ phong kiến ( phong trào Cần Vương) mà là cuộc kháng chiến mang tính tự phát, đấu tranh để giữ đất giữ làng, bảo vệ quyền lợi của bản thân mình.
- Nghĩa quân và lãnh đạo khởi nghĩa là những người nông dân cần cù, chất phác, yêu tự do.
- Địa bàn hoạt động ở Trung du.
- Thời gian tồn tại lâu hơn bất cứ cuộc khởi nghĩa nào cùng thời (30 năm)
- Chứng minh khả năng hùng hậu của giai cấp nông dân trong lịch sử chống xâm lược...
- Khởi nghĩa tiêu biểu cho tinh thần quật khởi của nông dân làm chậm lại quá trình xâm lược, bình định của thực dân Pháp.
Câu 2: (3 điểm)
Vì sao cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Nhật Bản lại thoát khỏi thân phận thuộc địa? Liên hệ với Việt Nam?
* HCLS: 
- Chế độ phong kiến Nhật khủng hoảng trầm trọng.
- Tư bản Phương Tây tăng cường xâm nhập, can thiệp vào Nhật.
- Trong bối cảnh đó, năm 1868 Thiên Hoàng Minh Trị tiến hành cải cách.
* Cải cách Duy Tân (1868)
Cuộc Duy Tân Minh Trị được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự
- Kinh tế...
- Chính trị...
- Xã hội...
- Văn hóa...
- Giáo dục...
- Quân sự...
* Kết quả:
- Thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.
- trở thành nước tư bản công nghiệp giàu mạnh nhất Châu Á
Câu 3: (2 điểm)
Vì sao nói Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản?
- Đảng của Lê-nin triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân, mang tính chiến đấu triệt để; chống chủ nghĩa cơ hội theo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác lê-nin; dựa vào quần chúng nhân dân và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng.
Câu 4 (3 điểm)
Nêu những hiểu biết của em về khởi nghĩa Đốc tít?
- Lãnh đạo
- Lực lượng
- Địa bàn
- Một vài chiến công.
 -----------------------------Hết----------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docsu 8_hsg_9.doc