Đề và đáp án kiểm tra học kì I môn Lịch sử lớp 8

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 382Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề và đáp án kiểm tra học kì I môn Lịch sử lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề và đáp án kiểm tra học kì I môn Lịch sử lớp 8
Họ và tên :
Lớp :  Trường : 
KIỂM TRA HỌC KỲ I– NĂM HỌC 
Ngày: /12/20
Số thứ tự
Môn : LỊCH SỬ 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Số ký danh
Chữ ký Giám thị 1
Chữ ký Giám thị 2
Số mật mã
"	
Điểm bài kiểm tra
----------------------------------
Chữ ký Giám khảo1
Chữ ký Giám khảo 2
Số mật mã 
Số thứ tự
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ – KHỐI 8
Câu 1:	 (3 điểm) Em hãy nêu các phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII – XIX? Và cho biết các phát minh này có ý nghĩa như thế nào đối với con người?
Câu 2: (3 điểm) Công xã Pari năm 1871, đã để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm gì? Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của công xã Pari?
THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT
"	
Câu 3: (4 điểm) Bác Hồ đã sử dụng một văn kiện của cách mạng Pháp năm 1789 để minh hoạ cho bản Tuyên ngôn độc lập của nước ta, em hãy cho biết nó là văn kiện nào? Nội dung của nó ra sao? Nó ra đời trong thời kì nào của cách mạng pháp năm 1789, hãy trình bày thời kì đó?	
	ĐÁP ÁN
Câu 1:	 (3 điểm) Em hãy nêu các phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII – XIX? Và cho biết các phát minh này có ý nghĩa như thế nào đối với con người?
Trả lời:
Có 4 phát minh kể tên các phát minh mỗi phát minh (0,5 điểm).
Đầu thế kỉ XVIII, Niu tơn à Thuyết vạn vật hấp dẫn
Giữa XVIII, Lô-mô-nô-xốpàĐịnh luật bảo toàn
1837, Puốc-kin-giơ àThuyết tế bào
1859, Đác-uynàthuyết tiến hóa và di truyền
Yù nghĩa: (1 điểm)
Chứng tỏ vạn vật biến chuyển, vận động theo quy luật; tấn công mạnh mẽ vào giáo lý thần học cho rằng thượng đế sinh ra muôn loài
Câu 2: (3 điểm) Công xã Pari năm 1871, đã để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm gì? Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của công xã Pari?
Trả lời:
Bài học kinh nghiệm (2 điểm)
Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo
Thực hiện liên minh công nông
Kiên quyết trấn áp kẻ thù. 
Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Yù nghĩa lịch sử (1 điểm)
Công xã là hình ảnh của một chế độ mới, xã hội mới..
Cổ vũ phong trào công nhân Quốc tế tiến lên.
Câu 3: (4 điểm) Bác Hồ đã sử dụng một văn kiện của cách mạng Pháp năm 1789 để minh hoạ cho bản Tuyên ngôn độc lập của nước ta, em hãy cho biết nó là văn kiện nào? Nội dung của nó ra sao? Nó ra đời trong thời kì nào của cách mạng pháp năm 1789, hãy trình bày thời kì đó?	
Trả lời:
Đó là tuyên ngôn “Nhân quyền và Dân quyền” (nêu được ý, 0,5 điểm)
Nội dung: (1,5 điểm)
Điều 1: Mọi người sinh ra đều có quyến tự do và bình đẳng
Điều 2: (được hưởng) quyền tự do, quyền sở hữu, quyền được an toàn và quyền chống áp bức.
Điều 17: Quyền sở hữu là quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng, không ai có thể tước bỏ. 
Diễn biến: (2 điểm)
Phái Lập hiến cầm quyền.
8/1789, thông qua Tuyên ngôn “Nhân quyền và Dân quyền”.
9/1791, ban hành hiến pháp mới
Năm1792, ngoại xâm, nội phảnè nước Pháp lâm nguy.
10/8/1792, quần chúng nhân dân lật đổ phái Lập hiến, 
èXóa bỏ chế độ pk.

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_MAU.doc