Đề thi violympic môn Toán Lớp 4 - Vòng 4 - Năm học 2014-2015

doc 6 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 179Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi violympic môn Toán Lớp 4 - Vòng 4 - Năm học 2014-2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi violympic môn Toán Lớp 4 - Vòng 4 - Năm học 2014-2015
VÒNG 4 - LỚP 4 - 10-10-2014
Bài 2 : Đi tìm kho báu: (Như cũ)
Bài thi số 3 : Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Con ngỗng cân nặng 6kg, con gà cân nặng 3kg 5hg, con vịt cân nặng 2kg 5hg. Hỏi trung bình mỗi con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Trả lời: 
Trung bình mỗi con cân nặng  kg.
Câu 2:
Một hình chữ nhật có chu vi 46m. Chiều dài hình chữ nhật đó là 15m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Trả lời:
Diện tích hình chữ nhật đó là 
Câu 3:
 3 giờ 24 phút =  phút.
Câu 4:
 6 tấn 5kg =  kg.
Câu 5:
Mẹ có 3kg đường, mẹ dùng  số đường để làm bánh, mẹ dùng  số đường còn lại để pha nước uống. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu gam đường?
Trả lời: 
Số đường mẹ còn lại là  gam.
Câu 6:
Trong một cuộc thi chạy, Hùng chạy hết 3 phút 12 giây, Nam chạy hết 2 phút 45 giây, Toàn chạy hết 3 phút 5 giây. Tính tổng thời gian chạy của cả ba bạn.
Trả lời:
Tổng thời gian chạy của cả ba bạn là  giây.
Câu 7:
 giờ =  phút.
Câu 8:
Trung bình cộng của hai số bằng 45, biết số thứ nhất bằng 34. Tìm số thứ hai.
Trả lời:
Số thứ hai là .
Câu 9:
Một đoàn xe ô tô gồm có hai loại xe trong đó 7 xe loại lớn, mỗi xe chở 3 tấn 5 tạ hàng; 5 xe loại nhỏ, mỗi xe chở 2 tấn 5 tạ hàng. Số hàng của cả đoàn xe được chia đều vào 10 kho. Tính số ki-lô-gam hàng ở mỗi kho.
Trả lời:
Số hàng ở mỗi kho là kg.
Câu 10:
Một đội gồm 3 bạn Tuấn, Minh và Trung tham gia cuộc thi chạy, Tuấn chạy hết 2 phút 12 giây, Minh chạy hết 2 phút 39 giây, Trung chạy hết 2 phút 24 giây. Tính thời gian trung bình mỗi bạn đã chạy.
Trả lời:
Thời gian trung bình mỗi bạn chạy là  giây.
Câu 11. Tìm số a biết a kém trung bình cộng của 35, 15 và a là 2 đơn vị. 
Câu 12 : Trung bình cộng của a, 120 , 145 và 65 là 320. Số a là : 
Câu 12 : 3 giờ ô tô đi được 144 km. Hỏi giờ thứ tư ô tô phải đi được bao nhiêu km để trung bình mỗi giờ ô tô đi được 50 km? Giờ thứ tư 
Câu 13 : Trung bình công của ba số là 123. Tìm số thứu ba biết số thứ nhất alf 35, số thứ hai là 100.
Số thứ ba là 
Câu 15 :BÀI THI SỐ 2 : 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_violympic_mon_toan_lop_4_vong_4_nam_2014.doc