Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT môn Toán năm 2017 - Sở GD & ĐT Quảng Ninh (Có đáp án)

doc 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 29/06/2024 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT môn Toán năm 2017 - Sở GD & ĐT Quảng Ninh (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT môn Toán năm 2017 - Sở GD & ĐT Quảng Ninh (Có đáp án)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NINH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM 2017
Môn thi: Toán (Dành cho mọi thí sinh)
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi này có 01 trang)
Câu 1. (2,5 điểm) 
Rút gọn các biểu thức:
; với .
2. Giải hệ phương trình .
3. Tìm các giá trị của a để đồ thị hàm số đi qua điểm M(1; 2).
Câu 2. (2,0 điểm) 
Cho phương trình (m là tham số).
1. Giải phương trình với .
2. Tìm các giá trị của để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn: 
 . 
Câu 3. (2,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 300m2. Nếu giảm chiều dài đi 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.
Câu 4. (3,0 điểm) 
Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và điểm C nằm trên đường tròn (C không trùng với A và B). Lấy điểm D thuộc đoạn AC (D không trùng với A và C). Tia BD cắt cung nhỏ AC tại điểm M, tia BC cắt tia AM tại điểm N.
1. Chứng minh MNCD là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh AM.BD = AD.BC.
3. Gọi I là giao điểm thứ hai của hai đường tròn ngoại tiếp tam giác ADM và tam giác BDC. Chứng minh ba điểm N, D, I thẳng hàng.
Câu 5. (0,5 điểm)
Tính giá trị của biểu thức biết và thoả mãn:
 .
......................... Hết ...........................
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:.................................................................Số báo danh.....................
Chữ ký của cán bộ coi thi 1:............................Chữ ký của cán bộ coi thi 2:.................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NINH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
HƯỚNG DẪN CHẤM THI TUYỂN SINH
LỚP 10 THPT NĂM 2017
Môn thi: Toán (Dành cho mọi thí sinh)
(Hướng dẫn này có 02 trang)
Câu
Sơ lược lời giải
Điểm
Câu 1
(2,5 điểm)
1. .
Ghi chú: Nếu học sinh chỉ ghi kết quả vẫn cho điểm tối đa.
0,5
 .
0,5
2. .
Ghi chú: Nếu học sinh chỉ ghi kết quả vẫn cho điểm tối đa.
0,75
3. Vì đồ thị hàm số đi qua điểm nên 
 0,75
Câu 2
(2,0điểm)
1. Với m = 5 phương trình là 
0,5
 Phương trình có 2 nghiệm phân biệt: ;. 
Ghi chú: Sau khi thay m được phương trình bậc hai, nếu học sinh chỉ ghi kết quả vẫn cho điểm tối đa.
0,5
2. Xét phương trình có . 
Để phương trình có hai nghiệm thì (*)
0,25
Với thì phương trình đã cho luôn có hai nghiệm,
 theo hệ thức Vi-ét ta có: 
0,25
Vì là một nghiệm của phương trình đã cho nên ta có:
 . 
0,25
Do đó 
Kết hợp với điều kiện (*), ta được m = 0
0,25
Câu 3
(2,0điểm)
Gọi chiều dài của mảnh vườn là x (m); ĐK x > 2.
0,25
Chiều rộng của mảnh vườn là: (m).
0,25
Nếu giảm chiều dài đi 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì mảnh 
vườn mới có kích thước là: x – 2 (m) và (m).
0,5
Vì mảnh vườn trở thành hình vuông nên ta có phương trình: 
0,25
Þ 300 + 3x = x2 –2x Û x2 – 5x – 300 = 0
0,25
Û 
0,25
Vậy mảnh vườn có chiều dài là 20m, chiều rộng là 300:20 = 15(m).
Ghi chú:
Nếu học sinh ghi chiều dài mới và chiều rộng mới không trừ điểm.
0,25
Câu 4
(3,0 điểm)
0,25
1. Vì: (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) ,
 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) ,
0,5
Tứ giác MNCD có , nên MNCD là tứ giác nội tiếp.
0,25
2. Xét hai tam giác AMD và BCD có: , 
 (đối đỉnh) (gg)
0,5
0,5
3. Xét đường tròn ngoại tiếp tam giác ADM, vì (chứng minh trên) nên AD là đường kính (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).
Tương tự, ta có .
0,5
, hay A, I, D thẳng hàng và DI AB (1).
Mặt khác, xét tam giác ABN, có BM AN, AC BN mà D là giao điểm của BM và AC D là trực tâm tam giác ABN 
 DN AB (2).
Từ (1) và (2), ta có: N, D, I thẳng hàng.
0,5
Câu 5
(0,5điểm)
ĐK: 
* 
* 
0,25
Cộng vế với vế của (1) và (2), ta được
 hay . Vậy .
0,25
Những chú ý khi chấm thi: 
1. Hướng dẫn chấm này chỉ trình bày sơ lược một cách giải. Bài làm của học sinh phải chi tiết, lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác mới cho điểm tối đa.
2. Các cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm. Tổ chấm trao đổi và thống nhất điểm chi tiết.
3. Có thể chia nhỏ điểm thành phần nhưng không dưới 0,25 điểm và phải thống nhất trong cả tổ chấm. Điểm thống nhất toàn bài là tổng số điểm toàn bài đã chấm, không làm tròn.
...................................... Hết ............................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_thpt_mon_toan_nam_2017_so_gd_dt.doc