Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán Lớp 9 - Đề A - Năm học 2015-2016 - Phòng GD & ĐT Hoằng Hóa

docx 1 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 26/07/2022 Lượt xem 191Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán Lớp 9 - Đề A - Năm học 2015-2016 - Phòng GD & ĐT Hoằng Hóa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán Lớp 9 - Đề A - Năm học 2015-2016 - Phòng GD & ĐT Hoằng Hóa
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9
 HOẰNG HÓA NĂM HỌC 2015-2016 
 MÔN THI :TOÁN 
 ĐỀ A Ngày thi:17 tháng 05 năm 2016
 Thời gian làm bài:120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1:(2.0 điểm)
a)Giải phương trình: 2x2-3x-5=0
b)Giải hệ phương trình 2x-3y=7 và x+5y=-3
Câu 2(2.0 điểm) 
Cho biểu thức A=11-a+11+a:11-a-11+a+11-a với a>0;a≠1
Rút gọn A
Tính giá trị của A khi a=7+43
Câu 3(2.0 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d):y=2x-a+1 và (P):y=12x2
a)Tìm a để đường thẳng (d) đi qua điểm A(-1;3)
b) Tìm a để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt có tọa độ (x1;y1) và (x2;y2) thỏa mãn điều kiện x1x2(y1+y2)+48=0
Câu 4(3.0 điểm )
Cho(O) cố định bán kính R không đổi dây cung AB không đi qua tâm .Trên cung nhỏ AB lấy điểm M (M≠A;B và góc AOM ≤góc MOB) .Kẻ dây cung MN vuông góc với AB tại H Kẻ MK vuông góc với AN(K∈AN)
Chứng minh 4 điểm A;H;M;K cùng thuộc một đường tròn
Chứng minh MN là phân giác góc BMK 
Gọi E là giao điểm của HK và BN .Xác định vị trí của điểm M để (MK.AN+ME.NB) có giá trị lớn nhất
Câu 5(1.0 điểm)
Cho 3 số thực dương a;b;c thỏa mãn:71a2+1b2+1c2=61ab+1bc+1ac+2016
Tìm giá trị lớn nhất của P= 132a2+b2+1(3(2b2+c2))+1√(3(2c2+a2)
 HẾT
Bộ lông làm đẹp con công ,trí thức làm đẹp con người
Sưu tầm : Trịnh Hồng Dương Trường THCS Hoằng Châu ;Huyện Hoằng Hóa ; Tỉnh Thanh Hóa
NGUỒN:PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOẰNG HÓA

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_khao_sat_chat_luong_mon_toan_lop_9_de_a_nam_hoc_2015.docx