Đề thi Toán Lớp 7

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 16/11/2023 Lượt xem 45Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Toán Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Toán Lớp 7
 Đề thi toán 7
Câu1
Số con trong mỗi hộ gia đình ở một tổ khu phố được thống kê như sau:
Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng.
2
0
1
3
1
2
0
3
2
1
1
2
2
2
3
1
2
2
2
1
Câu2
Cho và 
Thu gọn đơn thức C, biết rằng C = A.B
Xác định phần hệ số, phần biến và bậc của C.
Câu3
Cho hai đa thức sau:
Tìm A(x) = M(x) – N(x). Sau đó tìm một nghiệm của đa thức A(x).
Tìm đa thức B(x) biết B(x) = M(x) + N(x). Cho biết bậc của đa thức B(x).
Câu4
Cho ΔABC vuông tại A, đường trung tuyến CM.
Cho biết BC = 10cm, AC = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, BM.
Trên tia đối của tia MC lấy điểm D sao cho MD = MC. Chứng minh rằng ΔMAC = ΔMBD và AC = BD.
Chứng minh rằng AC + BC > 2CM.
Gọi K là điểm trên đoạn thẳng AM sao cho . Gọi N là giao điểm của CK và AD, I là giao điểm của BN và CD. Chứng minh rằng: CD = 3ID.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_toan_lop_7.doc