Kiểm tra 1 tiết chương I Đại số 7

doc 5 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 2223Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết chương I Đại số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết chương I Đại số 7
Tiết 22 Tuần 11	
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7
I. Mục tiêu: Thu thập thông tin để đánh giá xem học sinh có đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình hay không từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học và đề ra các phương pháp thực hiện cho chương tiếp theo.
II. Xác định chuẩn kiến thức kĩ năng:
Về kiến thức:
-Nhớ và hiểu các khái niệm số hữu tỉ, số vô tỉ, số thực. T/c các phép toán và thứ tự thực hiện các phép toán. Định nghĩa và tính chất về luỹ thừa, tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau.
Về kĩ năng:
-Thực hiện được các phép tính.Vận dụng được t/c luỹ thừa, TLT, DTSBN vào giải toán. Kĩ năng lựa chọn đề phù hợp với khả năng.
Thái độ:
-Cẩn thận, trung thực, tự tin.
Năng lực cần đạt:
-Năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tính toán.
III. Đề kiểm tra:
A. MA TRẬN ĐỀ KT
Chủ đề chính
Các mức độ cần đánh giá
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng 
 CĐ thấp 	CĐ cao
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Các tập hợp số Q, I, R
Nhận biết số cho trước thuộc tập hợp số nào? Viết được dưới dạng STP nào?
So sánh được hai số thực.
Xác định được quan hệ giữa các tập hợp số.
Biểu diễn được số thực trên trục số.
Số câu
Số điểm
%
3
1,5
15%
1
1
10%
4
2
20%
Thực hiện phép tính, 
Làm tròn số. Căn bậc hai.
Biết làm tròn số và tính được giá trị tuyệt đối của một số.
Vận dụng thứ tự thực hiện các phép tính, tính giá trị biểu thức.
Vận dụng tính chất của các phép tính và ĐN căn bậc hai, lũy thừa và các t/c của lũy thừa.
Số câu
Số điểm
%
2
1
10%
2
2
20%
1
1
10%
6
5
50%
Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau, tìm x
Hiểu các tính chất của tỉ lệ thức.
Sử dụng kiến thức về TLT, DTSBN giải bài toán.
Giải được bài toán tìm x liên quan đến GTTĐ
Số câu
Số điểm
%
1
0,5
5%
1
2
20%
1
1
10%
2
3
30%
Tổng số câu
Tổng điểm
%
4
2,5
25%
2
1,5
15%
3
4
40%
2
2
20%
11
10
100%
B. ĐỀ KT
I. TRẮC NGHIỆM : (3đ) (chú ý : một câu có thể khoanh tròn nhiều chữ cái)
1/ Trong cácphân số sau, số nào viêt được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?
2/ Chọn câu đúng :
	E. IQ = 
3/ Tìm câu sai:
	A.|1,3| =1,3	B. |-1,3| = -1,3	C.- |1,3| = -1,3	D. |a| = -a nếu a < 0
4/ Kết quả nào đúng?
5/ Tìm câu đúng:
Làm tròn chục số 45,4647 có kết quả là 50
Làm tròn số 45,4647 đến hàng chữ số thập phân thứ 2 có kết quả là 45,46
Làm tròn số 45,4647 đến hàng chữ số hàng đơn vị có kết quả là 45
Làm tròn số 45,4647 đến hàng chữ số thập phân thứ 3 có kết quả là 45,464
6/ Tìm câu sai:
II. TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: (1đ) Biểu diễn số thực và số thực trên trục số thực sau (biết 1,7)
Bài 2: (3đ) Thực hiện phép tính:
a) 	 b)	c)	
Bài 3: Chọn làm một trong 3 câu sau:
a) (2đ) Tìm x, y, z biết x, y, z tỉ lệ với 4, 6, 8 và 2x + y -3z= -20
b) (1,5đ) Tìm x, y biết 2x =3y và x –y = 10
c) (1đ) Tìm x, y biết và x+ y = 40
Bài 4: (1đ) Tìm x biết 	|x – 1| = 5
C. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM 
I. TRẮC NGHIỆM :
1
2
3
4
5
6
A
B, C, E
B
B
A, B, C
B
II. TỰ LUẬN:
Câu
Đáp án
Điểm
1
1
2a
=
1
2b
=
1
2c
=
1
3a
x, y, z tỉ lệ với 4, 6, 8 (1)
 2x + y -3z= -20 (2)
(1), (2) Suy ra 
Suy ra: 2x= 8.2; y=6.2; 3z=24.2
Suy ra: x= 8; y= 12; z=16
1
1
3b
x –y = 10 (1)
2x =3y(2)
(1), (2) Suy ra 
Suy ra x =3.10 =30; y=2.10=20
0,5
0,5
0,5
3c
 và x+ y = 40
Suy ra 
Suy ra x=3.5 =15; y=5.5 =25
4
|x – 1| = 5
Suy ra x-1 = 5 hoặc x-1 = - 5
Suy ra x =5+ 1 hoặc x = -5 +1
Suy ra x=6 hoặc x=-4
0,5
0,5
IV. Thống kê chất lượng bài làm của HS : 
Lớp
G
K
TB
Y
Kém
TB trở lên
V.RKN và bổ sung:
Trường THCS Võ Thị Sáu
Lớp:
Họ và tên:
Tiết 22 Tuần 11 Ngày KT: 04/11/2014	
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7
Điểm:
Nhận xét:
I. TRẮC NGHIỆM : (3đ) (chú ý : một câu có thể phải khoanh tròn nhiều chữ cái)
1/ Trong cácphân số sau, số nào viêt được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?
2/ Chọn câu đúng :
	E. IQ = 
3/ Tìm câu sai:
	A.|1,3| =1,3	B. |-1,3| = -1,3	C.- |1,3| = -1,3	D. |a| = -a nếu a < 0
4/ Kết quả nào đúng?
5/ Tìm câu đúng:
Làm tròn chục số 45,4647 có kết quả là 50
Làm tròn số 45,4647 đến hàng chữ số thập phân thứ 2 có kết quả là 45,46
Làm tròn số 45,4647 đến hàng chữ số hàng đơn vị có kết quả là 45
Làm tròn số 45,4647 đến hàng chữ số thập phân thứ 3 có kết quả là 45,464
6/ Tìm câu sai:
II. TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: (1đ) Biểu diễn số thực và số thực trên trục số thực sau (biết 1,7)
Bài 2: (3đ) Thực hiện phép tính:
a) = 
b)=
c)
Bài 3: Chọn làm một trong 3 câu sau:
a) (2đ) Tìm x, y, z biết x, y, z tỉ lệ với 4, 6, 8 và 2x + y -3z= -20
b) (1,5đ) Tìm x, y biết 2x =3y và x –y = 10
c) (1đ) Tìm x, y biết và x+ y = 40
Bài 4: (1đ) Tìm x biết 	|x – 1| = 5

Tài liệu đính kèm:

  • docd7_22_1415 nh.doc