Đề thi olympic lớp 7 năm học 2014 – 2015 môn: Vật lý thời gian làm bài: 120 phút

doc 4 trang Người đăng TRANG HA Ngày đăng 03/05/2016 Lượt xem 1093Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi olympic lớp 7 năm học 2014 – 2015 môn: Vật lý thời gian làm bài: 120 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi olympic lớp 7 năm học 2014 – 2015 môn: Vật lý thời gian làm bài: 120 phút
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CAO DƯƠNG
ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7
Năm học 2014 – 2015
Môn: Vật Lý
 Thời gian làm bài:120 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4đ)
Một mẩu hợp kim thiếc – Chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng D = 8,3g/cm3. Hãy xác định khối lượng của thiếc và chì trong hợp kim. Biết khối lượng riêng của thiếc là D1= 7300kg/m3, của chì là D2 = 11300kg/m3 và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần.
Ÿ S1
Ÿ S2
Câu 2: (4đ) :
Cho hai điểm sáng S1 và S2 trước một gương phẳng G (hình bên)
Hãy vẽ ảnh S1/ và S2của các điểm sáng S1 và S2 qua gương phẳng.
Xác định các miền mà nếu ta đặt mắt ở đó chỉ có thể quan sát được ảnh S1; ảnh S2 ; cả hai ảnh S1; S2 và không quan sát được tất cả các ảnh?
Câu 3:( 4 đ)
 Cho 2 gương G1,G2 có mặt phản xạ quay vào nhau tạo với nhau 1 góc α< 900. Tia tới SI được chiến lên gương G1 lần lượt phản xạ 1 lần trên G1 rồi 1 lần trên G2. Biết góc tới trên G1 bằng 250. Tìm góc α để cho tia tới trên G1 và tia phản xạ trên G2 vuông góc với nhau.
Câu 4: (6 đ)
a) Có 3 bóng đền Đ1, Đ2, Đ3 cùng loại, một số dây dẫn điện, 2 nguồn điện và một khóa K. Hãy vẽ các sơ đồ mạch điện để thỏa mãn điều kiện sau:
1) K đóng 3 đèn đều sáng
2) K mở chỉ có đèn Đ1, Đ2 sáng
3) K mở đền Đ3 không sáng
b) Cho mạch điện như hình vẽ:
1) Đ1 và Đ2 giống nhau biết vôn kế V1 chỉ 15V, tìm vôn V2 và V chỉ bao nhiêu vôn?
2) Vẫn sơ đồ đó, thay vôn kế bằng ampe kế: A, A1, A2. Biết ampe kế tổng A chỉ 10A vậy 2 ampe kế còn lại chỉ bao nhiêu ampe.
Câu 5 (2đ) :
 Một người đứng cách mục tiêu 750m và bắn vào mục tiêu, viên đạn bay với vận tốc 
250m/s. Hỏi :
Người đó đứng gần mục tiêu trên thấy viên đạn tới mục tiêu trước hay nghe thấy 
 tiếng súng nổ trước .
Viên đạn rơi đúng mục tiêu cách tiếng nổ bao nhiêu giây?
..................................Hết...................................
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC
Môn vật lý lớp 7 năm học 2014-2015
Câu1: (4 điểm)
Ta có D1 = 7300kg/m3 = 7,3g/cm3 ; D2 = 11300kg/m3 = 11,3g/cm3 
- Gọi m1 và V1 là khối lượng và thể tích của thiếc trong hợp kim 
- Gọi m2 và V2 là khối lượng và thể tích của chì trong hợp kim 
Ta có m = m1 + m2 Þ 664 = m1 + m2 	 (1) 	
	V = V1 + V2 Þ 	 (2) 
Từ (1) ta có m2 = 664- m1. Thay vào (2) ta được (3)
Giải phương trình (3) ta được m1 = 438g và m2 = 226g
Câu 2 :( 4 điểm) 
- Dựng ảnh S1đối xứng với S1 qua gương G.
 - Dựng ảnh S2/ đối xứng với S2 qua gương G. 
b) Vẽ vùng I, II, III và IV 
Chỉ ra được : 
Vùng chỉ nhìn thấy S2/ vùng I
Vùng chỉ nhìn thấy S1/ là vùng II. 
Vùng nhìn thấy cả hai ảnh là vùng III. 
Vùng không nhìn thấy ảnh nào là vùng IV. 
Câu 3 (4điểm)
Vẽ được hình (0,5đ)
- Gọi giao điểm của tia tới SI và tia phản xạ KR là S thì góc IHK=900 (0,5đ)
- Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng tại I: góc SIN= góc NIK=250
Suy ra KIO= 900-250=650 (1đ) 
Tại K: góc IKP= góc PKR (0,5đ)
Trong tam giác vuông IHK có góc IKH= 900 góc HIK=900-2. góc SIN=400 (0,5đ)
Suy ra góc IKP=200 suy ra góc IKO=900-góc IKP=700 (0,5đ) 
Trong tam giác IKO có góc IOK = α= 1800-(650+700)=450 (0,5đ)
Câu 4: (6 điểm)
 a)3 điểm
 b)Vì Đ1, Đ2 giống nhau nên số chỉ V1, V2 bằng nhau (3 điểm)
1, => Số chỉ V2 = 15V, số chỉ V = V2 + V1 = 15V + 15V = 30V.
2, Biết ampe kế chỉ 10A do mắc nối tiếp nên chỉ số của A1 = A2 = 10A
Câu 5 : (2 điểm) 
Người đứng gần mục tiêu sẽ nghe thấy tiếng súng nổ trước khi thấy viên đạn rơi vào mục tiêu.
Vì vận tốc của âm thanh là 340m/s lớn hơn vận tốc của viên đạn là 250m/s. 
Thời gian để tiếng nổ truyền đến tai người đó :
 t = 
Thời gian mà viên đạn bay đến mục tiêu :
Viên đạn rơi đúng mục tiêu sau tiếng nổ :

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_HSG_Ly_7_1415.doc