Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 - Trường THCS Mỹ Quí

doc 4 trang Người đăng dothuong Lượt xem 433Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 - Trường THCS Mỹ Quí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 - Trường THCS Mỹ Quí
Trường THCS và THPT Mỹ Quí 	 Kiểm tra: 45 phút
Họ và tên :.. 	 Môn : Vật Lý 7
Lớp: 	 	 Đề : A
Lời phê của giáo viên
Điểm
Phần A: Trắc nghiệm:(4 điểm)
I/ Hãy đánh dấu “X” vào câu trả lời mà em cho là đúng nhất ( 2,5 điểm)
Vì sao ta nhìn thấy một vật?
A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật	B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật
C. Vì cĩ ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta	D. Vì vật được chiếu sáng
2. Vật nào dưới đây khơng phải là nguồn sáng ?
A. Mặt Trời	B. Ngọn nến đang cháy	C. Vỏ chai sáng chĩi dưới trời nắng	D. Đèn ống đang sáng
3. Nguồn sáng là 
A. Những vật tự phát ra ánh sáng	B. Những vật được chiếu sáng 
C. Những vật tự nung nĩng bằng ánh sáng Mặt Trời	D. Những vật sáng 
4. Ánh sáng từ dây tĩc bĩng đèn truyền đi theo đường thẳng cho nên dùng ống .. ta mới quan sát thấy bĩng đèn
A. rỗng và thẳng	B. rỗng và cong	C. thẳng hoặc cong	D. khơng trong suốt
5. Gĩc tới là gĩc hợp bởi :
A. Tia tới và pháp tuyến	B.Tia tới và mặt gương
C. Tia tới và pháp tuyến với gương tại điểm tới 	D. Tia tới và tia phản xạ
6. Gương cầu lồi cĩ mặt phản xạ là mặt.
A. ngồi của một phần mặt cầu	B. trong của một phần mặt cầu	C. cong	D. lồi
7. Chùm tia tới song song gặp gương cầu lõm, cĩ chùm tia phản xạ là chùm sáng
A. Song song	B. Hội tụ	C. Phân kì 	D. Bất kì 
8. Định luật truyền thẳng của ánh sáng được vận dụng để giải thích các hiện tượng :
A. Sự tạo thành bĩng tối và bĩng nửa tối	B. Nhật thực và nguyệt thực
C. Cả A, B đều đúng	D. Cả A, B đều sai
9. Chiếu một tia tới lên gương phẳng. Biết gĩc phản xạ i’ = 300, gĩc tới bằng :
A. 150	B. 300	C. 450	D. 600
10. Cùng một vật lần lượt đặt trước ba gương, cách gương cùng một khoảng, gương nào tạo được ảnh ảo lớn nhất ?
A. Gương phẳng.	B. Gương cầu lõm
C. Gương cầu lồi	D. Ba gương cho ảnh ảo bằng nhau.
II - Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (0,5 điểm)
Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một  cĩ hướng gọi là 
III/ Hãy ghép các ý cột A với các ý cột B thành câu có nội dung đúng. (1 điểm)
Cột A
Cột B
A+B
1. Nhật thực một phần 
A. Nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới
1+
2. Nhật thực tồn phần 
B. Quan sát được ở chỗ cĩ bĩng nửa tối của Mặt Trăng trên Trái Đất.
2+
3. Bĩng nửa tối
C. Xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất khơng được Mặt Trời chiếu sáng 
3+
4. Nguyệt thực
D. Nằm ở phía sau vật cản, khơng nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới
4+
E. Quan sát được ở chỗ cĩ bĩng tối của Mặt Trăng trên Trái Đất.
Phần B - Tự luận (6 điểm)
a) Hãy phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng ? (1đ)
b) Nêu tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng (1đ)
2. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng
a) Vẽ tia phản xạ (1đ)
b) Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang từ trái sang phải(1đ)
S
I
3. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi cĩ những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng? Trên ơ tơ, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà khơng lắp một gương phẳng. Làm như thế cĩ lợi gì? (2đ)
Bài làm
Trường THCS và THPT Mỹ Quí 	 Kiểm tra: 45 phút
Họ và tên :.. 	Môn : Vật Lý 7
Lớp: 	 	 Đề : A
Lời phê của giáo viên
Điểm
Phần A:Trắc nghiệm:(4 điểm)
I/ Hãy đánh dấu “X” vào câu trả lời mà em cho là đúng nhất ( 2,5 điểm)
1. Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi.
A. xung quanh ta cĩ ánh sáng	B. ta mở mắt
C. cĩ ánh sáng truyền vào mắt ta	D. Khơng cĩ vật chắn sáng.
Vật sáng là 
A. Những vật được chiếu sáng	B. Những vật phát ra ánh sáng
C. Những nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nĩ	D. Những vật mắt nhìn thấy
3. Trong khơng khí đường truyền của ánh sáng là đường
A. vịng quanh khắp nơi	B. thẳng	C. dích dắc răng cưa	D. cong bất kì
4. Chùm sáng song song gồm các tia sáng.. trên đường truyền của chúng
A. khơng hướng vào nhau	B. khơng giao nhau	C. cắt nhau	D. rời xa nhau ra
5. Gĩc phản xạ là gĩc hợp bởi :
A. Tia phản xạ và mặt gương	B. Tia tới và pháp tuyến 
C. Tia phản xạ và pháp tuyến với gương tại điểm tới 	D. Tia tới và tia phản xạ 
6. Trường hợp nào dưới đây khơng thể coi là một gương phẳng ?
A. Mặt kính trên bàn gỗ	B. Màn hình phẳng tivi	
C. Mặt nước trong phẳng lặng	D. Tấm lịch treo tường 
7. Gương cầu lõm cĩ mặt phản xạ là mặt .
A. ngồi của một phần mặt cầu	B. trong của một phần mặt cầu	C. cong	D. lõm
8. Chùm tia tới phân kì gặp gương cầu lõm, cĩ chùm tia phản xạ là chùm sáng
A. Song song	B. Hội tụ	C. Phân kì 	D. Bất kì
9. Cùng một vật lần lượt đặt trước ba gương, cách gương cùng một khoảng, gương nào tạo được ảnh ảo nhỏ nhất ?
A. Gương phẳng.	B. Gương cầu lõm
C. Gương cầu lồi	D. Ba gương cho ảnh ảo bằng nhau.
10. Theo định luật phản xạ ánh sáng thì gĩc tạo bởi tia phản xạ và pháp tuyến với gương tại điểm tới cĩ đặc điểm :
A. Bằng gĩc tạo bởi tia phản xạ và mặt gương.	B. Bằng gĩc tới
C. Bằng gĩc tạo bởi tia tới và mặt gương	D. Là gĩc vuơng
II - Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (0,5 điểm)
Trong mơi trường ............................... và , ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
III/ Hãy ghép các ý cột A với các ý cột B thành câu có nội dung đúng. (1 điểm)
Cột A
Cột B
A+B
1. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng 
A. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật
1+
2. Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi
B. rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng cĩ cùng kích thước.
2+
3. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi
C. Ảnh ảo, bằng vật
3+
4. Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm
D. hẹp hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng cĩ cùng kích thước.
4+
E. Ảnh ảo, lớn hơn vật
Phần B - Tự luận (6 điểm)
a) Hãy phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (1đ)
b) Cho một điểm sáng S đặt trước gương phẳng (2đ)
	1. Vẻ ảnh S’ của S tạo bởi gương (dựa vào tính chất của ảnh)
	2. Vẽ một tia tới SI cho một tia phản xạ đi qua điểm A ở trước gương.
A
S
2. Nêu sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm. Người ta dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để nung nĩng vật. Hãy giải thích vì sao vật đĩ lại nĩng lên (2đ)
3.Cho một gương phẳng và một gương cầu lồi cĩ cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng một vị trí. (1đ)
Bài làm

Tài liệu đính kèm:

  • docde nen.doc