Đề thi MTCTcấp thcs thị xã long khánh năm học 2016 - 2017

docx 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 696Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi MTCTcấp thcs thị xã long khánh năm học 2016 - 2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi MTCTcấp thcs thị xã long khánh năm học 2016 - 2017
ĐỀ THI MTCT CẤP THCS THỊ XÃ LONG KHÁNH NĂM HỌC 2016-2017
Ngày thi: 10/11/2016
Bài 1: Giải phương trình: 
Bài 2: Cho Tính 
Bài 3: Biết phương trình 2x3 – ax2 – 10x + b = 0 có hai nghiệm Tìm a, b
Bài 4: Cho phân số tối giản, biết . Tính a.b
Bài 5: Tìm a, b sao cho đa thức f(x) = x20 + ax +b chia hết cho x + 1 và x + 2
Bài 6: Tìm số dư của phép chia 
Bài 7: Cho tam giác ABC có AB=80cm; AC=99cm; . Tính độ dài cạnh BC.
Bài 8: Cho Tính S2
Bài 9: Tính (kết quả làm tròn 4 chữ số thập phân)
Bài 10: Tìm x, y, z biết 
Bài 11: Cho a, b, c là các số nguyên dương thỏa abc = 2001. Tìm giá trị lớn nhất của M = a+b+c
Bài 12: Tìm sao cho là số chính phương
Bài 13: Tìm các số tự nhiên x ; y sao cho 7x2 + 13y2 = 1820
Bài 14: Cho a + b + c =0 ; a2 + b2 + c2 =20. Tính A = 2022 + a4 +b4 + c4
Bài 15: Tìm bốn chữ số tận cùng của số A = 1357918012005
Bài 16: Giả sử ta có .
Tính chính xác tổng sau : 
Bài 17: Cho 100 điểm phân biệt trên mặt phẳng trong đó có đúng 4 điểm thẳng hàng, ngoài ra không còn 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng ?
Bài 18: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có đường cao bằng 120cm, hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau và BD = 150cm. Tính diện tích hình thang đã cho.
Bài 19: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH , biết AB=20cm. HC=9cm. Tính độ dài AH.
Bài 20: Cho tam giác ABC có góc nhọn thỏa . Tính chu vi của tam giác ABC. ( kết quả làm tròn đến 3 chữ số thập phân) 

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_thi_MTCT_thi_xa_Long_khanh.docx