Đề thi kiểm tra học kì 1 năm học 2016 – 2017 môn: Toán - Trường TH – THCS – THPT Tây Úc

docx 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 618Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra học kì 1 năm học 2016 – 2017 môn: Toán - Trường TH – THCS – THPT Tây Úc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi kiểm tra học kì 1 năm học 2016 – 2017 môn: Toán - Trường TH – THCS – THPT Tây Úc
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TOÁN
NGÀY THI:..
THỜI GIAN: 90 PHÚT
(Không kể thời gian phát đề)
Phòng GD&ĐT Quận 3
Trường TH – THCS – THPT Tây Úc
™˜™˜™˜
Câu 1. (2 điểm). Hãy phân tích các đa thức sau thành nhân tử
1/. 	
2/. 	
3/. 
Câu 2. (2 điểm). Thực hiện phép tính
1/. 	 	
2/. 
Câu 3. (2 điểm). Tìm , biết:
	1/. 	
2/. 
Câu 4. (1 điểm). Làm tính chia 
Câu 5. (3 điểm). Cho tam giác có đường cao . Gọi lần lượt là các điểm nằm trên sao cho //, //.
1/. Chứng minh là hình bình hành.
2/. Gọi là trung điểm của và là điểm đối xứng của qua . Chứng minh là hình chữ nhật.
3/. Tam giác cần điều kiện gì để là hình vuông.
. Hết .........
ĐÁP ÁN
Câu
Nội dung
Điểm
1.1
0,25 đ
0,25 đ
1.2
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
1.3
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
2.1
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
2.2
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
3.1
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
3.2
0,25 đ
0,25 đ
 hoặc hoặc 
0,25 đ
 hoặc hoặc 
0,25 đ
4
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Vậy 
0,25 đ
3.1
Do //. Mà 
Suy ra // 
0,25 đ
Do //. Mà 
Suy ra // 
0,25 đ
Suy ra là hình bình hành
0,25 đ
(tứ giác có các cạnh đối song song với nhau)
0,25 đ
3.2
Do là trung điểm của 
Và là điểm đối xứng của qua . Suy ra là trung điểm của 
0,25 đ
Suy ra là hình bình hành (tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường) (1)
0,25 đ
Mà tam giác có đường cao 
Suy ra hay (2)
0,25 đ
(1) và (2) suy ra là hình chữ nhật (hình bình hành có một góc vuông)
0,25 đ
3.3
Giả sử tam giác vuông cân tại 
Suy ra vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến của tam giác 
0,25 đ
Suy ra 
0,25 đ
Suy ra là hình vuông (hình chữ nhật có hai cạnh bằng nhau)
0,25 đ
Vậy tam giác vuông cân tại thì là hình vuông
0,25 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docxTHAM KHẢO HKI-K8.docx