Đề thi khảo sát chất lượng lần 5 môn Lịch sử Lớp 11 - Năm học 2014-2015 - Trường THPT Liễn Sơn (Có đáp án)

doc 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 30/06/2022 Lượt xem 472Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng lần 5 môn Lịch sử Lớp 11 - Năm học 2014-2015 - Trường THPT Liễn Sơn (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi khảo sát chất lượng lần 5 môn Lịch sử Lớp 11 - Năm học 2014-2015 - Trường THPT Liễn Sơn (Có đáp án)
 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI KSCL KHỐI 11 LẦN 5 NĂM HỌC 2014- 2015 
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MÔN: Lịch Sứ
 Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề).
Câu 1:(2.0 điểm). Hoàn cảnh ra đời và tác dụng của chiếu Cần Vương. Vì sao chiếu Cần Vương được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng ?
Câu 2. (3.5 điểm). Bằng các sự kiện lịch sử tiêu biểu, hãy làm sáng tỏ nhận định sau: “Trong Chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô, Mĩ - Anh là những lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít”. 
Câu 3: (2.5 điểm). Những chuyển biến về cơ cấu xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?
Câu 4 :(2.0 điểm).Nêu những sự kiện chứng tỏ Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản bằng phương pháp bạo động?
Thí sinh không được sử dụng tài liệu.Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh.....................................................;số báo danh...........................................
-------------HẾT-------------
 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI KSCL KHỐI 11 LẦN 5 NĂM HỌC 2014- 2015 
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MÔN: Lịch Sứ
 Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề).
Câu 1:(2.0 điểm). Hoàn cảnh ra đời và tác dụng của chiếu Cần Vương. Vì sao chiếu Cần Vương được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng ?
Câu 2. (3.5 điểm). Bằng các sự kiện lịch sử tiêu biểu, hãy làm sáng tỏ nhận định sau: “Trong Chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô, Mĩ - Anh là những lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít”. 
Câu 3: (2.5 điểm). Những chuyển biến về cơ cấu xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?
Câu 4 :(2.0 điểm).Nêu những sự kiện chứng tỏ Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản bằng phương pháp bạo động?
Thí sinh không được sử dụng tài liệu.Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh.....................................................;số báo danh...........................................
-------------HẾT-------------
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI KSCL LẦN 5
MÔN LỊCH SỬ- KHỐI 11 NĂM HỌC 2014- 2015
Đáp án gồm có 2 trang
Câu
Nội dung
Điểm
1 ( 2.0đ)
* Hoàn cảnh ra đời chiếu Cần Vương:
- Do cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế thất bại, lực lượng kháng chiến chống Pháp tản mát => Tôn Thất thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương để tập hợp lực lượng thực hiện kháng chiến.
0.5
* Tác dụng của chiếu Cần vương.
- Khơi dậy, cổ vũ phong trào kháng chiến của nhân dân ta.
0.25
- Tập hợp lực lượng hình thành một phong trào mạnh với những trung tâm kháng chiến lớn gây cho Pháp nhiều tổn thất và cản trở công cuộc bình định của chúng.
0.25
* Đông đảo nhân dân ủng hộ chiếu Cần Vương vì:
- Đó là chiếu chỉ của nhà vua yêu nước đại diện cho triều đình kháng chiến.
0.5
- Nhân dân cólòng nồng nàn yêu nước, oán giận bộ phận vua quan phong kiến nhu nhược và lòng căm thù thực dân Pháp xâm lược.Chiếu Cần vương đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng đấu tranh giành tự do của đại đa số nhân dân.
0.5
Câu 2(3.5 điểm)
- Vai trò của Liên Xô
+22/6/1941, Liên Xô tham chiến đã làm thay đổi tính chất chiến tranh;
Chiến thắng Matxcơva (cuối 1941) đã đập tan ánh hào quang “bách chiến bách
thắng” của quân đội phát xít...
0.5
+ Chiến thắng Xtalingrat (cuối năm 1942 đến đầu 1943) đã tạo ra bước ngoặt và
chiến thắng Cuôcxcơ (5/7 đến 23/8/1943) đã kết thúc bước ngoặt của cuộc chiến..
0.5
+ Giúp các nước Đông Âu giải phóng khỏi ách thống trị của chủ nghĩa phát xít; là
gọng kìm phía Đông tiến vào tiêu diệt phát xít Đức dẫn đến việc phát xít Đức
đầu hàng Đồng minh vô điều kiện (9/5/1945) kết thúc chiến tranh ở châu Âu
0.5
+ Tuyên chiến với Nhật và đánh tan đạo quân xương sống của quân đôi Nhật ở
Trung Quốc góp phần buộc Nhật phải tuyên bố đầu hàng Đồng minh (15/8/1945)
kết thúc chiến tranh...
0.5
Vai trò của Mĩ-Anh
+ Tuyên chiến với chủ nghĩa phát xít;Cùng Liên Xô tham gia khối Đồng
minh chống phát xít; từ tháng 3 đến tháng 5-1943, quét sạch liên quân Đức-Italia
khỏi lục địa châu Phi; đổ bộ vào tiêu diệt phát xít Italia (1943)...
0.5
+ Giữa 1944, Mĩ-Anh và quân Đồng minh mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu, giải
phóng Pháp, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua khỏi ách phát xít sau đó tiến sang phía Tây
nước Đức tạo thành gọm kìm thứ hai góp phần đánh bại phát xít Đức kết thúc
chiến tranh ở châu Âu..
0.5
+ Đánh quân Nhật ở Mặt trận châu Á-Thái Bình Dương... góp phần dẫn đến việc
Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện kết thúc chiến tranh...
0.5
Câu 3(2.5điểm)
* Những chuyển biến về xã hội: cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I của thực dân Pháp đã làm phân hoá khá sâu sắc những giai cấp xã hội cũ, đồng thời làm nảy sinh những lực lượng xã hội mới:
0.25
- Giai cấp cũ:
 + Địa chủ phong kiến: - Làm tay sai cho Pháp => giàu có
 - Một số địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép => ít nhiều có tinh thần dân tộc
0.5
 + Nông dân: - Mất ruộng đất => bị bần cùng hoá
 - Làm tá điền, một số trở thành công nhân trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy.
 - Là lực lượng chủ yếu trong phong trào yêu nước.
0.5
- Giai tầng mới:
 + Công nhân: -Xuất thân từ nông dân
 - Vừa mới xuất hiện nên còn non trẻ.
 - Chịu 2 tầng lớp áp bức (thực dân, phong kiến)
 - Sớm có tinh thần đấu tranh chống áp bức dân tộc và áp bức giai cấp.
0.5
 + Tư sản: - Xuất thân từ những người buôn bán, chủ xưởng, chủ cơ sở sản xuất...
 - Bị chèn ép, ít có khả năng cạnh tranh
 => có ý thức dân tộc, là cơ sở thuận lợi => tiếp thu khuynh hướng dân chủ tư sản từ bên ngoài.
0.5
 + Tiểu tư sản: - Thành phần: tiểu thương, tiểu chủ, viên chức, học sinh, sinh viên...
 - Có ý thức dân tộc, dẽ tiếp thu trào lưu tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài.
0.25
Câu 4 (2.0 điểm)
Đường lối cứu nước của Phan Bội Châu là chủ trương bạo động để giành chính quyền, thể hiện qua một số sự kiện:
 - 5-1904, ông thành lập Hội Duy tân với mục đích là đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam
0.5
 Hội đã tổ chúc phong trào Đông Du, đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập.
0.5
 - Sau khi phong trào Đông Du tan rã (8-1908), đến tháng 6-1912, ông thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) với tôn chỉ là: “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hoà Dân quốc Việt Nam”.
0.5
 + Hội đã cử người bí mật về nước để trừ khử những tên thực dân đầu sỏ.
 + Kết quả: đã đạt được một sô kết quả nhất định, khuấy động dư luận trong và ngoài nước.
0.5
 .....................Hết................. 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_khao_sat_chat_luong_lan_5_mon_lich_su_lop_11_nam_hoc.doc