Đề thi học sinh giỏi toán 7 năm học: 2008-2009 môn thi: Toán

doc 1 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1004Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi toán 7 năm học: 2008-2009 môn thi: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học sinh giỏi toán 7 năm học: 2008-2009 môn thi: Toán
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 7
Năm học: 2008-2009
Môn thi: Toán-Ngày thi: 28/4/2009
(Thời gian 90 phút – Không kể thời gian giao đề)
Câu 1(2đ): Cho tỉ lệ thức với a, b, c 0
	 Chứng minh rằng:
Câu 2(2đ): Tìm nghiệm của đa thức sau
	f(x)=2x2-3x+1
Câu 3(2đ): Tìm x biết rằng
Câu 4(2đ): Một số A được chia thành ba phần tỉ lệ nghịch với 5; 2; 4. Biết tổng các lập phương của ba phần đó là 9512. Hãy tìm A.
Câu 5(2đ): Cho tam giác ABC. Qua A vẽ đường thẳng xy song song với BC. Từ điểm M trên cạnh BC vẽ các đường thẳng song song với AB; AC chúng cắt xy theo thứ tự tại D và E. Chứng minh rằng:
a)
b) Ba đường thẳng AM, BD, CE cùng đi qua một điểm.
 	 -------------------------------Hết------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hoc_sinh_gioi_7.doc