Đề kiểm tra hoc kì I năm học 2012 – 2013 môn: Toán 7

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1584Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra hoc kì I năm học 2012 – 2013 môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra hoc kì I năm học 2012 – 2013 môn: Toán 7
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
ĐỀ KIỂM TRA HOC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: Toán 7	( Thời gian 90 phút)
Họ và tên Gv ra đề: Lưu Văn Công
Đơn vị: Trường THCS Phù Đổng
MA TRẬN:
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.
Biết được quy tắc các phép tính trong Q để làm BT.
Vận dụng các quy tắc để giải toán tìm x 
Vận dụng các phép toán trong Q để thực hiện các bài tập
Số câu
2
2
2
6
Số điểm Tỉ lệ %
1
1
1
3,0 = 30%
2. Đại lượng tỉ lệ thuận
Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán chia phần tỉ lệ thuận.
Số câu
2
1
Số điểm Tỉ lệ %
2
2,0 = 20%
3. Tổng ba góc của một tam giác
Biết định lí tổng ba góc của một tam giác
Tính được số đo các góc trong của tam giác 
Số câu
1
1
2
Số điểm Tỉ lệ %
0,5
1
1,5 = 15%
4. Hai tam giác bằng nhau.
Biết vậndụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau
Số câu
1
1
Số điểm Tỉ lệ %
2,5
2,5 = 25%
5. Đồ thị hàm số y = ax ( a0)
Biết vẽ đồ thị hàm số y = ax (a 0)
Xác định được hệ số K
Biểu diễn được Y theo X 
Số câu
1
1
2
Số điểm Tỉ lệ %
0,5
0,5
1,0 = 10%
Tổng số câu
6
4
4
 1
13
Tổng số điểm %
2,0 = 20%
2,5 = 25%
3,0 = 30%
2,5 = 25%
10= 100%
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
ĐỀ KIỂM TRA HOC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: Toán 7 ( Thời gian 90 phút)
Họ và tên Gv ra đề: Lưu Văn Công
Đơn vị: Trường THCS Phù Đổng
ĐỀ:	
_
E
_
M
_
C
_
B
_
A
	 Bài1: (1,5 điểm )
a) Phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác . 80
b) Áp dụng: Tìm số đo x trong hình 1
Bài 2: (2,0 điểm ) 
Thực hiện phép tính sau: x 30 	
Hình 1 
 	a)	b) 
 	c) 	d) Bài 3: (2,0) điểm. 
1) Tìm x biết : 
 	 	a)x- 	b) 
2) Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 4 ;3 ;2 chu vi tam giác là 27cm. Tính đọ dài 3 cạnh tam giác.
Bài 4: (2,0 điểm )
Cho x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận .
a) Tìm hệ số tỉ lệ k biết x=2, y=6 .
b) Biểu diễn y theo x.
 c) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.
Bài 5: (2,5 điểm )
	Cho góc xOy gọi Oz là tia phân giác góc xOy. Tên Ox lấy điểm A, trên Oy lấy điểm B sao cho OA= OB. Lấy điểm I trên OZ (I0)
C/m OAI = OBI.
Đoạn thẳng AB cắt OZ tại H. C/m H là trung điểm của AB. 
---------------- HẾT ----------------
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN TOÁN – LỚP 7
NĂM HỌC 2012 - 2013
Bài
Nội dung
Điểm
1
Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
 b) Trong 
 Nên 
0,5
0,5
0,25
0,25
 2
 a/ 
 b/
 c/
d) 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
 3
1) Tìm x biết :
a) 
b) 
Hoặc 
2) Gọi x,y,z lần lược là độ dài 3 cạnh tam giác
Theo đề bài 
x
A
3
Vậy độ dài 3 cạnh tam giác là 12cm ; 9cm ; 6cm
0,25
0,25
0,25 
0,25
0,5
0,25
0,25
 4
Ta có: 
Biểu diễn 
Vẽ đồ thị : 
0,5
0,5
1
 5
A
O
B
I
x
y
 Góc xOy ; Oz lá phân giác 
I Oz 
 GT AB cắt Oz tại H
 KL a) Chứng minh: 
 b) Chứng minh: H là trung điểm AB
a) Xét 
Có: OA=OB (gt)
 góc AOI = gócBOI ( OZ là phân giác ) ; OI là cạnh chung
= ( c –g –c)
b) Xét và 
 có OA =OB (gt)
góc BOH =góc AOH (OZ là phân giác) ; OH là cạnh chung	
= (c-g-c)=HB 
Do đó H là trung điểm AB 
0,5
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
Lưu ý: Học sinh có cách giải khác đúng, vẫn chấm điểm tối đa ở câu ấy.

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_hk_1.doc