Đề thi học kỳ I Toán 9 NH: 2014 - 2015

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 980Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I Toán 9 NH: 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kỳ I Toán 9 NH: 2014 - 2015
ĐỀ THI HỌC KỲ I TOAN 9 2014 - 2015
Bài 1(2đ) Thực hiện phép tính.
Bài 2(1.5đ) Cho biểu thức:
 với 
Rút gọn A.
Tìm x để A = 1/3
Bài 3(1,5đ) 
Vẽ đồ thị của hàm số y = - 2x – 1 và y = - x trên cùng một hệ trục tọa độ.
Gọi A là giao điểm của hai đồ thị nói trên, tìm tọa độ giao điểm của điểm A.
Bài 4(4đ) Cho (O,R). Lấy điểm A nằm bên ngoài đường tròn sao cho OA = 2R. Từ A kẻ các tiếp tuyến AB,AC với đường tròn( B,C là các tiếp điểm).
Chứng minh OA vuông góc với BC>
Gọi H là giao điểm của AO với BC. CMinh HB = HC
Vẽ đường kính CD. Chứng minh BD//AO.
Cho R = 2cm. Tính các cạnh của tam giác ABC.
Bài 5(1đ) Tính và . Biết rằng x > 0, y > 0 
ĐỀ THI HỌC KỲ I TOAN 9 2013 – 2014
Bài 1.(2đ)
Cho biểu thức: .Tính giá trị của A khi x = 25.
Phân tích thành nhân tử, với x, y là các số không âm.
Thực hiện phép tính: 
Rút gọn biểu thức sau: với a > 0
Bài 2) (1,5đ Cho với 
Rút gọn biểu thức A.
Tìm x để A < 1/3
Bài 3(1,5đ) Cho hàm số bậc nhất với m khác 4
Với giá trị nào của m thì hàm số trên đồng biến, nghịch biến.
Vễ đồ thị (d) của hàm số trên với m = 7.
Tính góc tạo bởi đường thẳng (d) và trục Ox ( làm tròn đến độ).
Bài 4(4đ) Cho nửa (O;R) đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Gọi C là một điểm thuộc tia Ax. Vẽ tiếp tuyến CE với nửa đường tròn ( E là tiếp điểm), CE cắt By ở D.
CMR: AC + BD = CD và góc COD = 900
CMR: AC.BD = R2
CMR tam giác AEB đồng dạng với tam giác COD.
Gọi I là trung điểm của CD. Vẽ (I; IC). CMR: AB là tiếp tuyến của (I).
Bài 5(1đ) Cho 
Tìm ĐK của a để M xác định.
Tìm GTNN của M và giá trị của a tương ứng.

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ THI HỌC KỲ I TOAN 9 2014.doc