Đề thi học kỳ I năm học 2016 – 2017 môn: Công nghệ 7 - Trường THCS Thái Bình

doc 4 trang Người đăng tranhong Lượt xem 811Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I năm học 2016 – 2017 môn: Công nghệ 7 - Trường THCS Thái Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kỳ I năm học 2016 – 2017 môn: Công nghệ 7 - Trường THCS Thái Bình
THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ
MÔN CÔNG NGHỆ 7A4 HKI NĂM HỌC 2016- 2017
Cấp độ
Chủ đề
(Nội dung, phần học)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Nội dung 1, phần học I
Nông nghiệp
- Nêu được lợi ích của việc trồng cây có giá trị xuất khẩu.
- Các điều kiện ngoại cảnh thích hợp trồng lúa, cà phê
- Trình bày được vai trò, đặc điểm chủ yếu của chăn nuôi
- Chỉ được các loại cây trồng có giá trị xuất khẩu ở Tây Ninh.
- Đề xuất được ý tưởng trồng một loại cây có giá trị xuất khẩu.
Số câu: 2
Số điểm 5đ
Tỉ lệ: 50%
Số câu: 0,5
Số điểm: 2đ
Số câu: 1
Số điểm: 2đ
Số câu: 0,5
Số điểm: 1đ
Nội dung 2, phần học II
Lâm nghiệp
-Chỉ được các nguyên nhân, hậu quả gây suy giảm diện tích đất rừng.
- Đề xuất các giải pháp tăng diện tích đất rừng
Số câu: 1
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 1
 Số điểm: 3đ
Nội dung 3, phần học III
Thủy sản
- Nêu được đặc điểm nước nuôi thủy sản
- Trình bày được ý nghĩa, lợi ích của việc nuôi động vật thủy sản có giá trị xuất khẩu
Số câu: 2
Số điểm: 2đ
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 1
 Số điểm: 1đ
 Số câu: 1
 Số điểm:1đ
Tổng số câu: 5
Tổng số điểm: 10đ
Tỉ lệ: 100%
Số câu: 1,5
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 2
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 1
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 0,5
Số điểm: 1đ
Tỉ lệ: 10%
 Thái Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2016
	Tổ trưởng chuyên môn 	GVBM
 Lê Ngọc Châu Nguyễn Thị Kim Hoàng
Phòng GD&ĐT Châu Thành
Trường THCS Thái Bình
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: CÔNG NGHỆ 7A4 
Thời gian: 45 phút
Câu 1: Nêu lợi ích của việc trồng cây có giá trị xuất khẩu, các điều kiện ngoại cảnh thích hợp để gieo trồng những cây có giá trị xuất khẩu như cây lúa, cây cà phê ? Ở Tây Ninh có loại cây trồng nào có giá trị xuất khẩu? Đề xuất ý tưởng trồng một loại cây có giá trị xuất khẩu ở tỉnh ta? (3đ)
Câu 2: Trình bày vai trò, một số đặc điểm chủ yếu chăn nuôi?(2đ)
Câu 3: Trình bày ý nghĩa, lợi ích của việc nuôi động vật thủy sản có giá trị xuất khẩu ở nước ta?(1đ)
Câu 4: Nêu đặc điểm của nước nuôi thủy sản?(1đ)
Câu 5: Qua các thong tin trên đài, báo chívề một số vấn đề thường gặp ở các khu vực miền núi nước ta đó là giảm diện tích đất rừng. Em hãy chỉ ra các nguyên nhân, hậu quả gây suy giảm diện tích đất rừng. Em hãy chỉ ra các nguyên nhân, hậu quả gây suy giảm diện tích đất rừng ở miền núi? Dựa trên các vấn đề đã phân tích, hãy đề xuất các giải pháp để làm tăng diện tích đất rừng và bảo vệ rừng ở các khư vực miền núi?(3đ)
Thái Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2016
	Tổ trưởng chuyên môn 	GVBM
	Lê Ngọc Châu 	Nguyễn Thị Kim Hoàng
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 7A4 HKI
NĂM HỌC 2016 – 2017
Câu
Đáp án
Biểu điểm
Câu 1
(3đ)
Lợi ích của việc trồng cây có giá trị xuất khẩu: 
- Đem lại nguồn thu ngoại tệ cho địa phương, đất nước.
- Góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động, góp phần cải thiện đời sống của những người làm nghề trồng trọt.
- Nhiều nông dân đã trở thành tỉ phú nhờ trồng những cây có giá trị xuất khẩu.
Điều kiện ngoại cảnh thích hợp trồng cây lúa, cây cà phê:
- Cây lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi ở nhiệt độ 25-300c, đất ngập nước, có đầy đủ đạm, lân, kali, có lượng mưa nhiều.
-Cây cà phê ưa sống ở vùng núi cao thích hợp ở nhiệt độ từ 24-260C, nhiều ánh sáng, đất đỏ bazan, hơi chua là nơi có độ cao so với mực nước biển dưới 1000m, có hai mùa là mùa khô và mùa mưa.
Tây ninh có các loại cây trồng có giá trị xuất khẩu:
- Cây lúa, cây khoai mì, cây sắn, cây chuối già, cây nhãn, cây gừng, cây mía
Đề xuất ý tưởng trồng một loại cây có giá trị xuất khẩu ở tỉnh ta:
* Ý tưởng trồng cây khoai mì:
- Trao đổi kinh nghiệm về canh tác trồng mì
- Thay đổi giống cũ thành giống mới
- Nâng cấp hệ thống tưới tiêu
- Áp dụng cơ giới hóa vào khâu gieo trồng.
(1đ)
(1đ)
(0,25đ)
(0,75đ)
Câu 2
(2đ)
+Vai trò của chăn nuôi:
- Chăn nuôi cung cấp các thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho con người.
- Chăn nuôi cung cấp nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu và một số ngành nghề sản xuất khác trong xã hội.
- Chăn nuôi cung cấp nguồn phân bón và sức kéo cho trồng trọt.
+Một số đặc điểm chủ yếu của chăn nuôi:
- Đối tượng của chăn nuôi là các giống vật nuôi, sinh trưởng, phát dục theo các quy luật nhất định.
- Trong quá trình sống vật nuôi thường tiêu tốn một lượng thức ăn. Các loại vật nuôi khác nhau thì có hệ tiêu hóa và nhu cầu về thức ăn khác nhau.
- Vật nuôi có hệ thần kinh rất nhạy cảm với môi trường sống và dễ bị nhiễm bệnh khi gặp điều kiện ngoại cảnh bất lợi. Môi trường sống của vật nuôi phụ thuộc vào điều kiện chuồng trại và phương thức chăn nuôi.
(1đ)
(1đ)
Câu 3
(1đ)
Ý nghĩa, lợi ích của việc nuôi động vật thủy sản có giá trị xuất khẩu:
- Động vật thủy sản xuất khẩu đem lại nguồn thu nhập ngoại tệ lớn cho đất nước và góp phần cải thiện đời sống cho người lao động.
- Tạo được nhiều việc làm cho người lao động ở các lĩnh vực liên quan như chế biến thực phẩm, chế biến thức ăn cho chăn nuôi, kinh doanh thương mại
-Tận dụng được các mặt nước sãn có và nguồn thức ăn thiên nhiên.
(1đ)
Câu 4
(1đ)
Đặc điểm của nước nuôi thủy sản:
- Có khả năng hòa tan các chất vô cơ và hữu cơ.
- Nhiệt độ của nước ổn định và điều hòa hơn nhiệt độ trên cạn.
- Thành phần ôxi và cácbonic cao hơn không khí trên cạn.
(1đ)
Câu 5
(3đ)
Các nguyên nhân, hậu quả gây suy giảm diện tích đất rừng ở miền núi:
+ Nguyên nhân:
- Nhận thức của con người kém, mở rộng diện tích canh tác, chặt gỗ trái phép, chăn thả gia súc, gia tăng dân số, thiếu lương thực,suy giảm mực nước ngầm
+ Hậu quả:
- Gây ô nhiễm môi trường, cung ứng lâm sản giảm, người dân thất nghiệp nhiều, đất bị bạc màu, xói mòn trơ sỏi đá, hạn hán, lũ lụt, suy thoái tài nguyên rừng.
+ Đề xuất các giải pháp để làm tăng diện tích đất rừng và bảo vệ rừng ở các khu vực miền núi:
- Quản lý chặt chẽ đất rừng, cấm đốt rừng làm nương rẫy, tăng cường quản lý lâm sản trên các địa bàn, hạn chế xói mòn cho đất, tăng cường diện tích đất trồng rừng.
- Xử lý triệt để các loại xe độ chế, xe không có giấy tờ vận chuyển gỗ trái phép.
(1đ)
(1đ)
(1đ)
Thái Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2016
	Tổ trưởng chuyên môn 	GVBM
	Lê Ngọc Châu 	Nguyễn Thị Kim Hoàng

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_hk1_cong_nghe_7_20162017.doc