Đề thi học kì I – năm học 2013 – 2014 môn thi: Toán 7

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 895Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I – năm học 2013 – 2014 môn thi: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì I – năm học 2013 – 2014 môn thi: Toán 7
PHÒNG GDĐT TRẢNG BÀNG CỘNG HÒA–XÃ HỘI–CHỦ NGHĨA–VIỆT NAM
Trường THCS Thị Trấn Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------- -----------------------------------
KÌ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn thi : Toán 7
Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian phát đề )
Câu 1: ( 1.5 đ) a) Viết công thức tính lũy thừa của một tích.
Áp dụng: Tính ;
Câu 2: ( 1.5 đ) a) Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.
	 b) Hai đường thẳng a và b có song song nhau hay không? Vì sao?
Câu 3: ( 2 đ) Thực hiện phép tính
a) b) 
c) d) 
Câu 4: ( 1 đ) Số học sinh của bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với các số 9; 8; 7; 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh của mỗi khối.
Câu 5: (1,5 đ) Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khị x = 4 thì y = 8
Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x
Hãy biểu diễn y theo x
Tính giá trị của y khi x = 6 ; x = 12
Câu 6: ( 2,5 đ) Cho tam giác ABC có . Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Chứng minh rằng
a) 
b) AB = AC
c) 
	GV
	Nguyễn Bích Ky
Đáp án:
Đề thi toán HK I (Năm học 2009 – 2010)
Câu
Đáp án
Điểm
1
2
3
4
5
6
a) Nêu đúng dấu hiệu hai đường thẳng song song
b) 
a) 
b) 
c)
d) 
Gọi số học sinh của bốn khối 6, 7, 8, 9 lần lược là: x, y, z, t (học sinh).
Theo đề bài:
 và y-t =70
Ta có: 
x = 9.35 = 315
 y=8.35 = 280
z = 7.35 = 245
 t = 6.35 = 210
Vây, số học sinh của bốn khối 6, 7, 8, 9 lần lược là: 315; 280; 245; 210 học sinh.
Vì y tỉ lệ thuận với x nên ta có công thức: y = a.x
a) Khi x = 4 thì y = 8 ta có: 8 = 4.a a = 2
b) y = 2.x
c) Khi x = 6 y = 
 Khi x = 12 y =
GT
ABC
AD tia phân giác gócA
KL
a) 
b) AB = AC
c) 
a) 
	Chứng minh 
	 (g-c-g)
b) 
	 AB = AC
 c)Vì 
Hay 
0,75
0,75
0,75
0,75
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
1
	GV
 Nguyễn Bích Ky

Tài liệu đính kèm:

  • docThi_HKI_Toan_7.doc