Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II môn Toán lớp 7

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 1552Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II môn Toán lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II môn Toán lớp 7
PHÒNG GD & ĐT LÂM THAO
TRƯỜNG THCS CAO MẠI
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7 - Năm học 2016 - 2017
Thời gian làm bài: 90 phút
Phần I- Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)
Câu 1) Đơn thức đồng dạng với đơn thức là:
A. 3xy
B. 
C. 
D. 
Câu 2) Giá trị của biểu thức tại x = -1; y = 1 là:
A. - 3
B. 3
C. - 18
D. 18
Câu 3) Cho tam giác ABC có Â = 900 và AB = AC ta có:
A. là tam giác vuông.	B. là tam giác cân.
C. là tam giác vuông cân.	D. là tam giác đều.
Câu 4) Một hình vuông cạnh bằng 1 thì độ dài đường chéo là :
A. 1
B. 2
C. 
D. 
Câu 5) Biểu thức nào sau đây không là đơn thức:
A. 4x2y B. 3+xy2 	C. 2xy.(- x3 ) D. - 4xy2
Câu 6) Bậc của đơn thức 5x3y2x2z là:
A. 3 B. 5 	C. 7 D. 8
Câu 7) Cho tam giác ABC có: AB = 2cm; BC = 4cm; AC = 5cm. Thì:
 A. góc A lớn hơn góc B B. góc B nhỏ hơn góc C 
 C. góc A nhỏ hơn góc C D. góc B lớn hơn góc C 
Câu 8) Cho tam giác ABC cân tại A, . Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa C 
vẽ tia Bx BA. Trên tia Bx lấy điểm N sao cho BN = BA. Số đo góc BCN là :
A. 900	B. 1200	C. 1500	D. 1800
Phần II- Tự luận: (6 điểm)
Câu 1- (2 điểm) Cho đơn thức 
a) Thu gọn đơn thức	b) Chỉ rõ phần hệ số, phần biến của đơn thức
c) Tìm bậc của đơn thức	d) Tính giá trị của đơn thức tại x = - 1, y = 2
Câu 2- (1 điểm) a) Tính tổng: 
b) Thu gọn đa thức: A = 2x3 – 5y2 + 2x + x3 + 3y2 – 4x
Câu 3- (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 9cm, BC = 15cm.
Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác ABC.
Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD. 
Chứng minh tam giác BCD cân.
Câu 4- (1 điểm) a) Tính tỉ số biết và y 0
b) Cho tam giác ABC (AB < AC). Từ trung điểm M của BC kẻ đường vuông góc với tia phân giác của góc A cắt tia này tại H, cắt AB tại D và AC tại E. Chứng minh: BD = CE.
------- Hết -------
PHÒNG GD & ĐT LÂM THAO
TRƯỜNG THCS CAO MẠI
ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7 - Năm học 2016 - 2017
Thời gian làm bài: 90 phút
Phần I- Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
A
C
C
B
D
D
C
Phần II- Tự luận: (6 điểm)
Câu
Đáp án
Thang điểm
1
(2 đ)
a) 
b) Phần hệ số: , phần biến: x3y2
c) Bậc của đơn thức: 5
d) Tại x = -1, y = 2 ta có 
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
2
(1 đ)
a) = 
b) A = 2x3 – 5y2 + 2x + x3 + 3y2 – 4x
 = 3x3 – 2y2 – 2x 
0,5 đ
0,5 đ
3
(2 đ)
a) AC = 12cm, vì AB < AC < BC nên góc C < góc B < góc A
b) ABC = ADC nên BC = DC hay BCD cân tại C 
1 đ
1 đ
4
(1 đ)
a) 	
b) Từ B kẻ BF // AC (F DE)
BMF = CME (g – c – g) CE = BF (1)
BDF cân tại B BF = BD (2)
Từ (1) và (2) suy ra: BD = CE
0,5 đ
0,5 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_khao_sat_giua_ky_II_mon_Toan_7.doc