Đề thi giáo viên giỏi cấp trường - Năm học 2016-2017

doc 2 trang Người đăng dothuong Lượt xem 669Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giáo viên giỏi cấp trường - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi giáo viên giỏi cấp trường - Năm học 2016-2017
 ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
PHẦN THI KIẾN THỨC
( Thời gian làm bài 120 phút)
Phần câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Mục tiêu giáo dục phát triển thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo gồm nôi dung nào?
a . Giáo dục trẻ có kĩ năng cơ bản của hoạt động âm nhạc và tạo hình năng. 
Giáo dục trẻ có khả năng thể hiện cảm xúc sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc tạo hình 
Giáo dục trẻ có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống, và trong tác phẩm nghệ thuật . Có khả năng thể hiện cảm xúc ,sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc ,tạo hình và hứng thú tham gia vào các hoạt động nghệ thuật .
Câu 2: Theo đồng chí những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến việc chuẩn bị kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo vào lớp 1
 a. Đặc điểm phát triển của trẻ, môi trường giáo dục, năng lực của giáo viên 
 b. Đặc điểm phát triển của trẻ, môi trường giáo dục, gia đình và sự phối hợp của gia đình.
 c. Đặc điểm phát triển của trẻ ,môi trường giáo dục, gia đình và sự phối hợp của gia đình.năng lực của giáo viên
Câu 3: Đánh giá trẻ hàng ngày với những nội dung nà sau đây: 
Đánh giá về tình trạng sức khỏe trong ngày của trẻ;
 b . Đánh giá về trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ;
 c . Đánh giá về kiến thức và kĩ năng của trẻ. 
 d . Cả a,b,và c
Câu 4. Trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là
 a.Tăng cường thực hành vận dụng kiến thức.
 b.Phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ.
 c. Dạy kiến thức cơ bản vững chắc.
Câu 5: Theo đồng chí giáo dục kỹ năng xã hội gồm những nội dung nào?
 a. Giáo dục trẻ tự tin vào bản thân, biết tuân thủ các quy định 
 b. Giáo dục trẻ tự tin vào bản thân, biết tự bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh, biết tuân thủ các quy định, biết hợp tác chia sẽ với mọi người xung quanh
 c. Giáo dục trẻ tự tin vào bản thân, biết tự bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh
Câu 6: Khi tổ chức hoạt động chơi tập có chủ định của GV chúng ta tiến hành mấy bước? Đó là những bước nào? 
4 bước đó là: Tạo hứng thú cho trẻ đến với HĐ Chơi-Tập ; Cung cấp biểu tượng kết hợp hành động, “thao tác mẫu” ; Tổ chức luyện tập, củng cố ; Động viên, khuyến khích trẻ liên hệ với thực tế.
3 bước đố là: Tạo hứng thú cho trẻ đến với HĐ Chơi-Tập ; Tổ chức luyện tập, củng cố ; Động viên, khuyến khích trẻ liên hệ với thực tế.
Câu 7: Khi xây dựng các góc hoạt động ta căn cứ vào phương án nào?
a. Diện tích phòng học và đồ dùng học liệu.
b. Nội dung cụ thể từng chủ điểm.
c. Độ tuổi và số trẻ trong lớp.
d. Cả. a,b,c
Câu 8 : Việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trong các trường học dựa vào những văn bản nào?
Thông tư 26/2012/TT- BGDĐT; Thông tư 36/2011/TT- BGDĐT
Thông tư 26/2012/TT- BGDĐT; Thông tư 36/2011/TT- BGDĐT; kế hoạch BDTX của phòng giáo dục; Kế hoạch BDTX của nhà trường
Thông tư 26/2012/TT- BGDĐT; kế hoạch BDTX của phòng giáo dục; Kế hoạch BDTX của nhà trường
Câu 9: Nghị quyêt số 29- NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định rõ mục tiêu của giáo dục mầm non là:
a.... Giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mĩ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1”
b. Hoàn thành giáo dục phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lượng phổ cập trong những năm tiếp theo và miễn học phí năm 2020
c. Từng bước chuẩn hóa hệ thống các trường mầm non. Phát triển giáo dục mầm non dưới 5 tuổi có chất lượng phù hợp với từng địa phương và cơ sở giáo dục.
d. Cả 3 đáp án trên.
Câu 10: Mục tiêu giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo là:
 a. Có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên; có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc tạo hình
 b. Yêu thích , hào hứng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật
 c. Có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống và trong tác phẩm nghệ thuật; có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc tạo hình; Yêu thích , hào hứng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật
 d. Cả a và b
Phần câu hỏi tự luận
Câu 1: Khi tổ chức cho trẻ HĐ dạo chơi GV cần lưu ý đến những gì?( 3 điểm)
Câu 2. Đồng chí hãy nêu các tiêu chí trong kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định tại điều 7 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (2 điểm)
Câu 3: Để phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ là giáo viên đồng chí đã làm gì? Đồng chí cần phải làm gì để phòng tránh trẻ thất lạc?(5 điểm)
Câu 4: Đồng chí hãy trình bày cách tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ tại nhóm, lớp mình phụ trách ? (2 điểm)
Câu 5: Đồng chí hãy cho biết các yêu cầu Kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non và Kiến thức về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non? (3 điểm)
( Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_GIAO_VIEN_GIOI_CAP_TRUONG_NAM_HOC_2016_2017.doc