Đề thi chọn học sinh giỏi Vật lí lớp 8 - Năm học 2016-2017

doc 1 trang Người đăng dothuong Lượt xem 444Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi Vật lí lớp 8 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi Vật lí lớp 8 - Năm học 2016-2017
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
MƠN VẬT LÝ 8- NĂM 2016-2017
Câu 1. 
Hai bạn An và Quý cùng xuất phát để chuyển động từ A đến B An chuyển động với vận tốc 30 km/h trên nửa đoạn đầu và với vận tốc 20 km/h trên nửa đoạn đường cịn lại . Quý chuyển động với vận tốc 30km/h trong nửa thời gian đầu và với vận tốc 20km/h trong nửa thời gian cịn lại . 
a/ Hỏi trong hai bạn ai là người đến B trước .
b/ Cho biết thời gian chuyện động từ A đến B của hai bạn chênh nhau 10 phút. Tính chiều
Câu 2
Một khối gỗ hình hộp cĩ khối lượng 76g cĩ tiết diện đáy S = 38cm2 cĩ chiều cao H = 5cm, nổi trong nước.
 a. Hãy xác định chiều cao h của phần nhơ lên khỏi mặt nước của khối gỗ.
 b. Để nhấn chìm hồn tồn khối gỗ, ta cần phải tác dụng một lực bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của nước D = 1000kg/m3 . 
Câu 3 
Để đưa một vật cĩ khối lượng 200kg lên độ cao h = 10m, người ta dùng một trong hai cách:
- Cách 1. Dùng hệ thống gồm một rịng rọc cố định và một rịng rọc động. Lúc này lực kéo dây để nâng vật lên là F1 = 1200N.
- Cách 2. Dùng mặt phẳng nghiêng dài l = 12m. Lực kéo vật lúc này là F2 = 1900N.
1. Tính hiệu suất ở hai cách sử dụng trên. 
2. Nên chọn cách nào ? Vì sao ? 
Câu 4 
 Người ta thả một quả cầu đặc, đồng chất vào một bình chứa nước thì thấy quả cầu bị ngập 90% thể tích khi ở trạng thái cân bằng. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.
 a. Xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cầu.
 b. Người ta tiếp tục đổ thêm dầu vào bình cho tới khi quả cầu bị ngập hồn tồn. Xác định tỉ số giữa phần thể tích của quả cầu bị ngập trong nước với phần thể tích quả cầu bị ngập trong dầu khi quả cầu ở trạng thái cân bằng. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000N/m3.
Câu 5
 Trong bình trụ tiết diện S1 = 30cm2 cĩ chứa nước, khối lượng riêng D1 = 1g/cm3. Người ta thả thẳng đứng một thanh gỗ cĩ khối lượng riêng D2 = 0,8g/cm3, tiết diện S2 = 10cm2 thì thấy phần chìm trong nước là h = 20cm.
a) Tính chiều dài thanh gỗ.
b) Biết đầu dưới của thanh gỗ cách đáy một đoạn x = 2cm. Tìm chiều cao mực nước đã cĩ lúc đầu trong bình.
c) Cĩ thể nhấn chìm hồn tồn thanh gỗ (theo phương thẳng đứng) vào bình nước được khơng? Tại sao?
Câu 6. Để xử lý hạt giống lúa, người ta pha 30 Kg nước sơi với 20 Kg nước lạnh ở 200C (3 sơi 2 lạnh) Khi xử lý, nhiệt độ của hỗn hợp lại giảm bớt 140C so với lúc vừa mới pha. Tính nhiệt độ của hỗn hợp nước lúc xử lý hạt giống
Câu 7. Một ôtô có khối lượng m=1000kg chạy lên một cái dốc cao 12m với vận tốc 36km/h và đi từ chân dốc đến đỉnh dốc hết 12 giây. Cho biết hiệu suất của con dốc( mặt phẳng nghiêng) là 80%.
a/ Xác định lực kéo của động cơ.
b/ Xác định độ lớn của lực ma sát.
c/ Tính công suất động cơ xe nói trên.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_HSG_ly_8.doc