Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2016 - 2017 môn thi: Toán

doc 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 681Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2016 - 2017 môn thi: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2016 - 2017 môn thi: Toán
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
	HƯNG YÊN	NĂM HỌC 2016 - 2017 
	Đề chính thức	Môn thi: 	TOÁN
 	Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
 	Ngày thi: 22/3/2017
Câu 1(2 điểm).
 Cho a = , b = . Tính a7 + b7.
Câu 2 (4 điểm).
Cho hàm số y = ax + b (a 0) có đồ thị là (d). Lập phương trình đường thẳng (d), biết (d) đi qua điểm A(1 ; 2) và cắt trục hoành tại điểm B có hoành độ dương, cắt trục tung tại điểm C có tung độ dương và thỏa mãn (OB + OC) nhỏ nhất (O là gốc tọa độ).
Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình :
3x – 16y – 24 = .
Câu 3 (3 điểm).
 Giải phương trình : 4x3 + 5x2 +1 = .
Câu 4 (3 điểm).
 Giải hệ phương trình : 
Câu 5 (6 điểm).
 Cho điểm M thuộc nửa đường tròn (O) đường kính AB ( M A, M B, MA < MB). Tia phân giác của cắt AB tại C. Qua C vẽ đường vuông góc với AB cắt đường thẳng AM, BM thứ tự ở D, H.
Chứng minh CA = CH.
Gọi E là hình chiếu vuông góc của H trên tiếp tuyến tại A của (O), F là hình chiếu vuông góc của D trên tiếp tuyến tại B của (O). Chứng minh E, M, F thẳng hàng.
Gọi S1, S2 thứ tự là diện tích tứ giác ACHE và BCDF. Chứng minh CM2 < 
Câu 6 ( 2 điểm).
 Cho ba số a, b, c 1 thỏa mãn 32abc = 18 (a + b + c) + 27. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
 P = .
------------------------- Hết ----------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_HSG_tinh_hung_yen_2017.doc