Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 năm học 2016 - 2017 môn: Toán - Số học lớp 6

doc 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 624Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 năm học 2016 - 2017 môn: Toán - Số học lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 năm học 2016 - 2017 môn: Toán - Số học lớp 6
ĐỀ
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN_SỐ HỌC – LỚP 6
Tên: Nguyễn Xuân An
Thời gian:...
Câu 1:.Tính:
a/ A = b/ B = c/ C = 
d/ D = e/ E = 
Câu 2: Tìm x, biết:
Câu 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là m. Chiều dài hơn chiều rộng m. Tính diện tích mảnh đất đó.

Tài liệu đính kèm:

  • dockt_1_tiet_toan_6_chuong_3_co_dap_an.doc