Đề tham khảo học kỳ I – Khối 7 năm học 2016 - 2017

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 744Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo học kỳ I – Khối 7 năm học 2016 - 2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tham khảo học kỳ I – Khối 7 năm học 2016 - 2017
Trường THCS Thăng Long
ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I – KHỐI 7
NĂM HỌC 2016 - 2017
1)Tính giá trị của biểu thức: ( 3 đ )
a) 
b) 
c) 
2) Tìm x biết;
a) b) c) 
3) Lan có ba loại bi xanh , đỏ , vàng, tổng cộng 108 viên. Nếu lấy đi số viên bi xanh, số viên bi đỏ , số viên bi vàng thì thấy số bi còn lại của mỗi loại đều bằng nhau. Tính số bi mỗi loại?
4) Cho ABC có .
 a) Tính số đo của ?
 b) Gọi M là trung điểm của BC. Đường trung trực của BC cắt AC tại D.
 Chứng minh DB= DC?
 c) Tính và ?
ĐÁP ÁN
Bài
Ý
NỘI DUNG
ĐIỂM
1
(3đ)
a
 = 
0, 25đ
0,25đ
0,25đ
0,25 đ
b
0,5đ
0,25đ
0,25đ
c
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
2
(2đ)
a
0,25đ
0,25đ
b
0,25đ
0,25đ
c
Vậy 
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
3
(2 đ)
Gọi số viên bi xanh, đỏ, vàng lần lượt là x, y, z.
Theo đề ta có :
 và x + y + z = 108
 và x+ y + z = 108 
 Vậy: số viên bi xanh là 24 viên , đỏ là 36 viên, vàng là 48 viên.
0,25đ
0,75đ
0,25đ
0,75đ
4
a
Ta có: (tổng 3 góc của ABC)
 +440+280 =1800
 =1800-(440+280)=1080
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
b
DM chung
BM= MC (M là trung điểm của BC)
Vậy DB=DC(2 cạnh tương ứng)
0,5đ
0,25đ
0,25đ
c
Ta có: 
 Mà
Ngoài ra: ( tổng 3 góc của DBC)
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KT HKI TOAN 7 (2016-2017).doc