Đề thi tuyển sinh Lớp 10 THPT môn Toán - Năm học 2017-2018 - Sở GD & ĐT Hải Dương (Có đáp án)

doc 5 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 29/06/2024 Lượt xem 46Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Lớp 10 THPT môn Toán - Năm học 2017-2018 - Sở GD & ĐT Hải Dương (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tuyển sinh Lớp 10 THPT môn Toán - Năm học 2017-2018 - Sở GD & ĐT Hải Dương (Có đáp án)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
 (Đề thi gồm có 01 trang)
Câu 1 (2,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:
1) 	2) 
Câu 2 (2,0 điểm)
1) Cho hai đường thẳng (d): và (d’): . Tìm m để (d) và (d’) song song với nhau.
2) Rút gọn biểu thức: với .
Câu 3 (2,0 điểm)
1) Tháng đầu, hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai, do cải tiến kỹ thuật nên tổ I vượt mức 10% vả tổ II vượt mức 12% so với tháng đầu, vì vậy, hai tổ đã sản xuất được 1000 chi tiết máy. Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy ?
2) Tìm m để phương trình: (x là ẩn, m là tham số) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn .
Câu 4 (3,0 điểm) Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Từ một điểm M ở ngoài đường tròn, kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Qua A, kẻ đường thẳng song song với MO cắt đường tròn tại E (E khác A), đường thẳng ME cắt đường tròn tại F (F khác E), đường thẳng AF cắt MO tại N, H là giao điểm của MO và AB. 
1) Chứng minh: Tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn.
2) Chứng minh: MN2 = NF.NA vả MN = NH.
3) Chứng minh: .
Câu 5 (1,0 điểm) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn: .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .
----------------------------Hết----------------------------
Họ và tên thí sinh:............................................................Số báo danh:.....................................
Chữ kí của giám thị 1: ........................................Chữ kí của giám thị 2: ..................................
HƯỚNG DẪN GIẢI:
Câu 1 (2,0 điểm) 
1) 	
2) 	
Câu 2 (2,0 điểm)
1) 	
2) 	
Câu 3 (2,0 điểm)
1) 	Gọi số chi tiết máy mà tổ I và tổ II sản xuất được trong tháng đầu lần lượt là x và y.
 	Điều kiện: x, y N*; x, y < 900
 	Từ đề bài lập được hệ phương trình: 
 	Giải hệ được: (thỏa mãn điều kiện)
 	Vậy tháng đầu tổ I sản xuất được 400 chi tiết máy, tổ II sản xuất được 500 chi tiết máy.
2) 	 = 29 – 12m
 	Phương trình có nghiệm 
 	Áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có: 	
Cách 1:
 	(1) , thay vào hệ thức được:
 	Giải phương trình được x1 = – 1
 	 x2 = – 4 
 	Thay x1 và x2 vào (2), tìm được (thỏa mãn điều kiện)
 	Vậy là giá trị cần tìm.
Cách 2:
 	Ta có hệ phương trình: 
 	Từ đó tìm được m.
Câu 4 (3,0 điểm) 
1) 	Vì MA, MB là các tiếp tuyến của (O) nên 
 	Tứ giác MAOB có 
	Tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn.
2) 	
* 	Ta có: (so le trong, AE // MO) và 
 	NMF và NAM có: 
	NMF NAM (g.g)
* 	Có MA = MB (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) và OA = OB = R
	MO là đường trung trực của AB
	AH MO và HA = HB
 	MAF và MEA có: 
	MAF MEA (g.g)
 	Áp dụng hệ thức lượng vào vuông MAO, có: MA2 = MH.MO
 	Do đó: ME.MF = MH.MO 
	MFH MOE (c.g.c)
 	Vì là góc vuông nội tiếp (O) nên E, O, B thẳng hàng
	Áp dụng hệ thức lượng vào vuông NHA, có: NH2 = NF.NA
.
3) 	Chứng minh: .
 	Áp dụng hệ thức lượng vào vuông NHA, có: HA2 = FA.NA và HF2 = FA.FN
 	Mà HA = HB
	Vì AE // MN nên (hệ quả của định lí Ta-lét)
Câu 5 (1,0 điểm) 
	Lời giải của Dương Thế Nam:
Xét , áp dụng kỹ thuật Côsi ngược dấu ta có:
Tương tự: ; Suy ra
Lại có: 
Suy ra: 
Dấu “=” xảy ra 
Xét: , ta có:
Suy ra: 
Dấu “=” xảy ra 
Từ đó suy ra: . Dấu “=” xảy ra 
Vậy 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_tuyen_sinh_lop_10_thpt_mon_toan_nam_hoc_2017_2018_so.doc