Đề kiểm tra một tiết Công nghệ lớp 7 (Có đáp án)

docx 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 840Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết Công nghệ lớp 7 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết Công nghệ lớp 7 (Có đáp án)
TRƯỜNG THCS 
Lớp : 
Họ và tên : 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HK I
Môn: Công Nghệ 7-Tiết 14
ĐỀ BÀI
I/ Phần trắc nghiệm (3đ)
Câu 1: Vai trò của ngành trồng trọt là :
Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp .
Cung cấp nông sản cho xuất khẩu.
Tất cả ý trên.	
Câu 2: Đâu là cách sắp xếp đúng về khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng
 từ tốt đến kém của các loại đất trong các câu dưới đây ?
	A. Đất sét, đất thịt, đất cát.	B. Đất thịt, đất sét, đất cát.
	C. Đất sét, đất cát, đất thịt.	D. Đất cát, đất thịt, đất sét.
Câu 3: Mục đích của biện pháp “Làm ruộng bậc thang” là:
A. Tăng bề mặt lớp đất trồng. B. Giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.
C. Tăng độ che phủ.	 D. Hạn chế dòng nước chảy, hạn chế rửa trôi.
Câu 4 (1,5đ): Điền từ thích hợp vào chỗ trống cho phù hợp. 
- Phân bón là “(1) .” của cây trồng, có tác dụng làm tăng độ (2)..................của đất, làm tăng(3) .. cây trồng và (4)nông sản .
- Có thể bón phân theo 2 thời kỳ : bón(5) ........ trước khi gieo trồng và bón(6) .. trong quá trình cây đang phát triển.
II / phần tự luận (7đ)
Câu 1(3 điểm)
Nêu khái niệm về đất trồng. Kể tên các thành phần chính của đất trồng và nêu vai trò của từng thành phần ? 
Câu 2 (2 điểm)
 Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt? Trình bày nội dung phương pháp lai tạo giống? 
Câu 3 (2đ)
 Kể tên các biện pháp phòng, trừ sâu, bệnh hại ? Khi sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu, bệnh hại cần đảm bảo các yêu cầu gì ?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I/ TRẮC NGHIỆM
Mỗi ý đúng 0,25đ 
Câu 1:
1 – a, c, d	2 – b, g	3 – e 
Câu 2:
1.Thức ăn 	 2.Phì nhiêu 	 3.năng suất 
4.Chất lượng 	 5.Bón lót 	 6.Bón thúc 
II/ TỰ LUẬN
Câu 1: Mỗi ý đúng và ví dụ đúng 0,5 điểm: 
 - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người và ví dụ
- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi và ví dụ
- Cung cấp nguyên liệu cho các ngành khác: Công nghiệp chế biến, y dược, và ví dụ
- Cung cấp nông sản xuất khẩu và ví dụ
Câu 2: Nêu được đúng:
Khái niệm vòng đời của côn trùng: ( 0,5 đ)
Khái niệm biến thai của côn trùng: (0,5đ)
Khái niệm về bệnh cây:( 0,5đ)
Câu 3: 
 - Kể tên được 5 biện pháp phòng trừ sâu, bệnh: ( 1,5đ)
+ Biện pháp canh tác và sử dụng giống chông sâu, bệnh hại
+ Biện pháp thủ công
+ Biện pháp hóa học
+ Biện pháp sinh học
+ Biện pháp kiểm dịch thực vật
- Những chú ý khi sử dụng thuốc hóa học trừ sâu bênh ( 1điểm)
+ Sử dụng đúng loại thuốc, nồng độ và liều lượng
+ Phun đúng kỹ thuật ( đảm bảo thời gian cách li theo quy định, phun đều,
 không phun ngược chiều gió, lúc mưa,..)
+ Khi tiếp xúc với thuốc cần thực hiện đúng yêu cầu về an toàn lao động.
Ngày tháng năm 2016
 Kí duyệt của tổ chuyên môn
Ngày tháng năm 2016
Kí duyệt của BGH

Tài liệu đính kèm:

  • docxTRƯỜNG THCS.docx