Đề kiểm tra môn Đại số 1 - Trường THPT Mường Luân

doc 3 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 849Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Đại số 1 - Trường THPT Mường Luân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra môn Đại số 1 - Trường THPT Mường Luân
SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT MƯỜNG LUÂN
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ 1
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề
ĐỀ BÀI
Đề 1.ss
Câu 1.(1đ)
 a.Trong các câu sau,câu nào là mệnh đề,câu nào là mệnh đề chứa biến
 1) x+1=2 2) 5-7 < 0 
 b.Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề sau và xét tính đúng,sai của nó
Top of Form
 A: “nN : N2”. 
Bottom of Form
Câu 2. (3đ)
 a.Liệt kê các phần tử của tập hợp 
 b.Xác định các tập con của tập hợp B = 
 c.Xác định tập hợp sau và biểu diễn trên trục số 
Câu 3. (1đ)
a.Tìm TXĐ của hàm số sau: y =
b.Cho 3 điểm và C(2;-3) .Hãy cho biết điểm nào thuộc đồ thị hàm số .
Câu4.(1.5đ)
 Tìm a và b biết đồ thị hàm số y = ax + b đi qua các điểm A(0;3), B(-2;1)
Câu5.(2,5đ)
a.Lập bảng biến thiên,vẽ đồ thị hàm số y = x-x
b.Biện luận theo m số nghiệm của phương trình x - x – m = 0
 Đề 2
Câu 1.(1đ)
 a.Trong các câu sau,câu nào là mệnh đề,câu nào là mệnh đề chứa biến
 1) 2x +1= 4 2) 1 - 3 0 
 b.Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề sau và xét tính đúng,sai của nó
Top of Form
 A: “ x Q :x+1 =0”. 
Bottom of Form
Câu 2. (3đ)
 a.Liệt kê các phần tử của tập hợp A=x R x- 3x +2 =0
 b.Cho các tập hợp .
 Xác định các tập hợp 
 c.Xác định tập hợp sau và biểu diễn trên trục số (0;+)[-4; 5
Câu 3. (1đ)
a.Tìm TXĐ của hàm số sau: y =
b.Kiểm tra các điểm A(1;3),có thuộc đồ thị hàm số hay không?
Câu4.(1.5đ)
 Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị hàm số đi qua các điểm A(-2;0), B(-1;10)
Câu5.(2,5đ)
a.Lập bảng biến thiên,vẽ đồ thị hàm số y = x-x
b.Biện luận theo m số nghiệm của phương trình x - x – m=0

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KT.doc