Đề kiểm tra hình học chương 3 Toán 7

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 771Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra hình học chương 3 Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra hình học chương 3 Toán 7
Đề kiểm tra hình học chương 3 toán 7
Họ và tên .
Lớp : 7
Điểm
Lời phê của giáo viên
I ) Trắc nghiệm khách quan(4đ)
*Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng.
1. Cho có N = 680; P = 400. Khi đó ta có:
 A. NP > MN > MP
 B. MN < MP < NP
C. MP > NP > MN
D. NP < MP < MN
2. Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là ba cạnh của một tam giác vuông
 A. 3 cm, 1cm, 2cm
 C. 4cm, 8cm, 13cm
B. 3cm, 2cm, 3cm
D. 6cm, 8cm, 10cm
3.Trong tam giác ABC có điểm O cách đều ba đỉnh tam giác. Khi đó O là giao điểm của :
 A. Ba đường trung tuyến
 C. Ba đường cao
 B. Ba đường trung trực
. G
H
M
C
A
B
 D. Ba đường phâa giác
* Cho hình vẽ. Trả lời các câu 4; 5; 6.
4. Với G là trọng tâm của . Đẳng thức nào
 sau đây không đúng
A. 
C. 
B. 
C. 
5. Kết luận nào sau đây đúng.
 A. AC > AB >AM
 B. AB < AM
C. AB = AM 
D. AH là ngắn nhất
6. Hình chiếu của AC trên BC là:
 A. CH
B. BH
C. BC
D. HM
7. Tam giác ABC cân tại A có các cạnh là 4cm và 9cm.Chu vi của tam giác là :
 A. 17cm
B. 13cm
C. 22cm
D. 30cm
8. Tam giác ABC có A = 1000 thì trực tâm H của tam giác có vị trí :
 A. Trùng với A
 C. Nằm trong tam giác
 B. Nằm ngoài tam giác 
 D. Cả ba đáp án trên đều đúng
II) Tự luận (6đ)
 Cho tam giác ABC có B = 900, vẽ trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh:
a) ACM=BEM
b) AC > CE.
c) BAM > MAC
d) EC BC

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_chuong_3_hinh_hoc_7.doc