Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Thị xã Long Khánh

docx 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 19/11/2023 Lượt xem 145Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Thị xã Long Khánh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Thị xã Long Khánh
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỊ XÃ LONG KHÁNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TOÁN HỌC 7
Thời gian làm bài: 90 phút ( Không kể thời gian phát đề)
( Đề kiểm tra có 01 trang)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1: ( 2,0 điểm)
Thu gọn và tìm bậc của đơn thức 
Cho đa thức 
Thu gọn đa thức A
Tính giá trị đa thức A tại x = 3; y = -1
Câu 2: (2,0 điểm)
Cho đa thức 
Tính A(x) = P(x) + Q(x)
Tính B(x) = P(x) – Q(x)
Tìm nghiệm của đa thức A(x)
Tìm giá trị của m để đa thức có nghiệm x = 1.
Câu 3: ( 1,0 điểm)
Thời gian giải một bài toán ( tính bằng phút) của một nhóm học sinh lớp 7 được giáo viên thống kê trong bảng như sau:
Thời gian (x)
5
7
8
9
11
14
Tần số (n)
3
3
7
9
5
3
N = 30
Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
Câu 4: ( 1,0 điểm)
Tìm độ dài x trên hình vẽ bên: 
Câu 5: (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A có .
Tính số đo góc B và so sánh các cạnh của tam giác ABC.
Vẽ đường cao AH , trên đoạn HC lấy điểm I sao cho HI = HB.
Chứng minh: là tam giác đều.
Chứng minh: CI > AH.
HẾT

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2016_2017_phong.docx